LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Handläggare/nämndsekreterare till stadsledningskontoret

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är cirka 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter. KF/KS kansli Kommunstyrelsen i Stockholms stad har en förvaltning, stadsledningskontoret, som leds av stadsdirektören. KF/KS kansli är en enhet vid stadsledningskontorets juridiska avdelning. KF/KS kansli är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens serviceorgan och ansvarar bland annat för den formella granskningen av ärenden och beslutsunderlag. Vi utför sekretariatsuppgifter åt kommunfullmäktige och dess valberedning, kommunstyrelsen, beredningar, utskott och råd. Vi ansvarar för kommunstyrelsens diarium, för arvodesfrågor, för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens valärenden och vi deltar i flera utvecklingsprojekt inom ärende-, dokument- och informationshantering. Arbetet bedrivs i huvudsak digitalt. Vi har kontakter med rotlar, partikanslier, stadsledningskontorets avdelningar, stadens förvaltningar m.m. Vi består av tolv medarbetare som leds av stadssekreteraren/enhetschef, och vi har vår arbetsplats i Stadshuset. Vi söker nu två medarbetare. Tjänsterna avser en tillsvidareanställning på grund av en pensionsavgång och ett vikariat om cirka ett år på grund av föräldraledighet Rollen som handläggare Du arbetar med nämndadministrativt arbete så som kallelser, handlingar, sekreterarskap, protokoll och expediering i anslutning till kommunstyrelsens och fullmäktiges med flera sammanträden. Du arbetar med formell granskning av ärenden och ger råd om ärendehantering, kommunallagen m.m. till rotlarna och stadsledningskontorets tjänstemän. Du förbereder distribution av handlingar och skriver och expedierar protokoll. Du medverkar även vid utbildningar och informationsinsatser och bidrar aktivt till utveckling av verksamheten. Vid behov utför du även andra uppgifter inom avdelningens ansvarsområde. Du ingår i ett team med fyra kollegor. Kvällsarbete förekommer i samband med fullmäktiges sammanträden (för närvarande cirka 15-18 gånger per år). Kvalifikationer  Vi söker dig som har: - högskoleutbildning inom juridik, offentlig förvaltning eller motsvarande och/eller erfarenhet av en liknande tjänst - goda kunskaper om relevant lagstiftning - goda datakunskaper - mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har: - erfarenhet av arbete i kommun, landsting eller annan offentlig förvaltning - erfarenhet av att arbeta i Platina/e Dok. Du är ansvarsfull, pålitlig och noggrann och har en mycket god förmåga att självständigt organisera ett strukturerat arbete. Du kan vid behov arbeta i ett högt tempo utan att göra avkall på kvalitet. Du förstår vikten av en korrekt formell hantering av beslutsunderlag, kungörelser, protokoll m.m. Du är flexibel och tycker att det är roligt att utföra såväl rutinartade som mer kvalificerade uppgifter. Att samarbeta, ge god service och bidra till ett gott arbetsklimat och en god kommunikation är självklart för dig. Välkommen med din ansökan! Övrigt Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!