LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GÄVLEBORG

Vikarierande underläkare till geriatriken i Gävle

  • Vård & assistans

Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 26 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet. Geriatriken ingår i VO Specialmedicin där även infektionsavdelningen, infektionsmottagningen, reumatologen, neurologen, hudkliniken och rehabiliteringsmedicin ingår. Geriatriken består idag av en vårdavdelning, avdelning 11, med 16 vårdplatser och Minnesmottagningen Gävle och Minnesmottagningen Hudiksvall. Geriatrikavdelningen är en vårdavdelning med personal som brinner för att ge den bästa vården för den äldre, multisjuka patienten. Vi är en vårdavdelning med 16 vårdplatser som idag under Coronapandemin har fått ställt om till att arbeta med Covid-19 och infektionspatienter. Vår målsättning är att under hösten 2021 kunna återgå till att ha 8 vårdplatser geriatrisk rehab och 4-8 vårdplatser för medicin geriatrik. De 8 rehabplatserna är länsövergripande och de patienterna kommer på remiss från andra slutenvårdsavdelningar och de övriga medicin geriatrik patienterna kommer oftast från akuten eller andra slutenvårdsavdelningar på sjukhuset. På avdelningen arbetar läkare, specialistsjuksköterskor inom vård av äldre, undersköterskor, vårdplanerare, allmänsjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. När behov uppstår har vi även tillgång till logoped, dietist och kurator. Vi har apotekare på avdelningen 3 dagar i veckan som bistår med läkemedelsgenomgångar och vid behov deltar på ronderna. Vi har ett situationsorienterat arbetssätt vilket innebär en helhetsvård för de äldre multisjuka. Behandlingen utgår från individens behov. Träning sker bl.a i vardagliga situationer och syftar till att patienten ska bli så självständig som möjligt. Avdelningen strävar efter ett nära samarbete med patient, anhörig och andra vårdgivare. ARBETSUPPGIFTER Arbetstiden är förlagd kl. 8.00-16.30 måndag-fredag. Beroende hur vårdsituationen ser ut så kan det förekomma helgtjänstgöring. Som underläkare kommer du att ingå i läkargruppen på avdelning 11, där vi arbetar med att se helheten hos varje patient i arbetet med geriatrisk rehab och akutgeriatrik. Du arbetar i ett multiprofessionellt team med våra sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Sedvanliga arbetsuppgifter som avdelningsläkare. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är underläkare som har fullföljt termin 9 på läkarprogrammet och har ett intresse för geriatrik. Du har god kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Det är av stor vikt att du tycker om att arbeta i team och att du känner ett engagemang kring att arbeta med våra sköra, äldre och multisjuka patienter. Vi värdesätter att du som person har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt att du ser möjligheter i förändringar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, arbetar väl med andra och kommunicerar med dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser gärna att du har intresse av att delta i verksamhetens utvecklingsarbeten samt bidrar med nya idéer och angreppssätt. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund: • Professionalism & ansvar • Respekt & ödmjukhet • Öppenhet & ärlighet Vi ser dig som en tillgång i våra team och lägger stor vikt vid personliga egenskaper och viljan att vara med och utveckla vår verksamhet. ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss! Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

REGION GÄVLEBORG

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!