LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå kommun

Enhetschef till Myndighet funktionshinder

  • Övrigt

Umeå

Individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Enheten utreder och fattar beslut om insatser till medborgare i behov av insatser inom området SOL och LSS, på delegation från Individ och familjenämnden. Hela enheten består av totalt 30 medarbetare som nu ska fördelas på två enhetschefer. Enheten är uppdelad i utredning SOL och utredning LSS. den aktuella tjänsten som enhetschef innebär att vara chef för den grupp som arbetar med att utreda behov av SOL-insatser. Nämndens uppdrag och medborgares behov av insatser är enhetens uppdrag. De uppgifter som utförs präglas av rättssäkerhet, god kvalitet och ständig utveckling. Dina arbetsuppgifter Som enhetschef leder du dina medarbetare i arbetet med att på ett rättssäkert sätt möta medborgare med behov av information, stöd och insatser. Målet är rätt insats vid rätt tidpunkt för den enskilde. Du har ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och för att verksamheten och dess medarbetare utvecklas i relation till de behov verksamheten har. Du samverkar och samarbetar med andra för att nå målen. Att hålla sig uppdaterad på aktuell lagstiftning och rådande rättspraxis är en del av uppdraget. En stor del av tjänsten innebär nära samarbete och kontakter med olika aktörer och kunder, såväl internt som externt. Då myndighetsutövning utgör vägen in, ingår att identifiera medborgares behov av insatser, genom en god kontroll på verksamhetens flöden såsom inflöde, utredningstider och uppföljning av insatser. Som enhetschef är du en del av det strategiska arbete som pågår med prognoser som syftar till att möta framtida behov. Du kommer arbeta nära ytterligare en enhetschef och du rapporterar till biträdande verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen och ingår i hennes ledningsgrupp. Om dig Vi söker dig som har socionomutbildning alternativt likvärdig högskoleutbildning. Har du utbildning kopplat till ledarskap eller fördjupade utbildningar gällande lagstiftning på området LSS och SOL är det meriterande. Även fördjupad utbildning kring handläggning och dokumentation är meriterande. Du har erfarenhet av myndighetsutövning inom funktionshinderområdet samt erfarenhet av ledarskap. Har du erfarenhet av att leda medarbetare med uppdrag kopplat till politiskt styrd organisation är det positivt. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att i ditt uppdrag ansvara för ekonomi, arbetsmiljö och utveckling och förbättringsarbete. Erfarenheter av samverkan med samarbetspartners kopplade till uppdraget är meriterande. Självklart drivs du av frågor och intresse för verksamheter inom Individ och familj och har ett särskilt intresse för myndighetsutövning. Du vill arbeta mot uppställda mål och har god förmåga att säkerställa att arbetet sker strukturerat, rättssäkert och metodiskt. Du har också en god förmåga att entusiasmera och leda dina medarbetare i verksamhetsutveckling. Det är viktigt att du är tydlig med god förmåga att kommunicera budskap och förväntningar. Då verksamheten är samverkansorienterad är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du har en personlig mognad och hanterar utmaningar med trygghet och stabilitet. Vi söker dig som kan företräda kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för en ständig dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild i vardagen som visar att ord är lika med handling. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet, samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Bifoga gärna personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Umeå kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!