LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå Universitet

Förste forskningsingenjör 2 år

  • Övrigt

Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Beskrivning Vi söker en Förste forskningsingenjör till Institutionen för klinisk mikrobiologi. Du kommer att arbeta i Marta Ballys forskningsgrupp och stödja gruppens forskningsaktiviteter i samband med att undersöka effekten av multivalens på virus-membraninteraktioner. Du kommer att bidra med expertis inom atomkraftsmikroskopi (AFM; avbildning och single molecule kraftspektroskopi) och bistå ett antal projekt som kräver denna metod. Dessutom kommer du att vara ansvarig för ett projekt som syftar till att belysa hur olika typer av kolhydrater vid cellytan bidrar till att modulera inledande interaktion av icke-höljebärande virus med cellytan. Vi erbjuder en internationell, stimulerande och samarbetsorienterad forskarmiljö där din vetenskapliga karriärutveckling främjas. Anställningen är tidsbegränsad till två år med möjlighet till förlängning, med start enligt överenskommelse. Kolhydrater, i synnerhet sialinsyra och glykosaminoglykaner spelar en nyckelroll för att förmedla den initiala rekryteringen och ackumuleringen av virus vid cellytan. Virus-membran interaktioner måste vara tätt modulerade och reglerade för att säkerställa en optimal infästning och diffusion av viruset vid cellytan, mot effektiv inträde. Syftet med detta projekt är att få grundläggande förståelse för hur egenskaperna hos olika typer av kolhydrater vid cellytan bidrar till att modulera den inledande interaktionen av adeno-, papillom- och polyomavirus med cellytan. Dina studier kommer att använda i första hand en biofysisk metod. Du kommer att kombinera AFM-baserad kraftspektroskopi, spårning av enstaka viruspartiklar genom fluorescensmikroskopi och reduktionistiska modeller av glykokalyxen Arbetsuppgifter Tjänsten ger dig möjlighet att självständigt leda och utveckla projekt. - Planera och utföra experiment, tolka resultat och sätta dessa i en vetenskaplig kontext. - Presentera och diskutera din forskning med andra forskare inom och utanför gruppen, på nationella och internationella konferenser. - Delta aktivt i seminarier och journal clubs, samt gå vidareutbildningskurser. - Aktivt engagerad i sammanställning och publicering av forskningsresultat. - Du kommer också att handleda svenska och utländska studenter på master/magister-nivå, samt delta i institutionens övriga undervisning. - Agera i överensstämmande med universitetets policy för lika möjligheter och dataskydd. Dessutom kommer du att stödja pågående forskningsaktiviteter med att hjälpa forskare i samband med att genomföra AFM-baserade experiment, både i samband med avbildning eller kraftspektroskopi. Kvalifikationer - Du ska ha en Ph D i (bio) fysik eller relaterad disciplin. - Omfattande postdoc erfarenhet av att arbeta vid gränssnittet mellan virologi och biofysik. - Omfattande praktisk erfarenhet av atomkraftsmikroskopi (både avbildning och kraftspektroskopi). - Fluorescensmikroskopi, inklusive single particle trakcing och TIRF -mikroskopi. - Analys av biomolekylära interaktionen med ytkänsliga tekniker (ysurface plasmon resonance, quartz crystal microbalance). - Beredning och karaktärisering av cellytan modeller, inklusive immobilisering av kolhydrater och arbete med supported lipid bilayers. - Kunna engelska, både i muntlig och skriftlig form samt ha dokumenterad handledning av studenter på grundnivå. - Du ska kunna arbeta i en mycket tvärvetenskaplig miljö. Förståelse av principer för biofysiska verktyg för att undersöka virus-membraninteraktioner är önskvärt. Ansökan ska innehålla - Personligt brev som illustrerar kvalifikationer och motivation - CV - Kopia av Ph D-bevis. - Kontaktuppgifter till 2-3 referenser Övrig information Heltid, 24 månader, tillträde enligt överenskommelse För frågor, vänligen kontakta Marta Bally. E-post: marta.bally@umu.se Ansökan görs elektroniskt via Varbi.   Sista ansökningsdag 17 september   Välkommen med din ansökan! Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Umeå Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!