LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.     Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu ett vikariat på heltid som universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete. Ämne Pedagogiskt arbete Ämnesbeskrivning Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Arbetsuppgifter Anställningen är främst inriktad mot undervisning inom de olika lärarprogrammen och kan inkludera undervisning i såväl utbildningsvetenskaplig kärna som verksamhetsförlagd utbildning. Kursledning och administration kan också ingå i arbetsuppgifterna. Behörighet Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bedömningsgrund För att ta del av bedömningsgrunder och annonsen i sin helhet, klicka här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar     Anställning Anställningen är ett vikariat med omfattningen 100 % till och med 2022-01-31 med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde för anställningen är snarast, dock senast 2021-10-01. Förlängning av anställningen kan bli aktuellt. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. Vid universitet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan. Kontaktuppgifter för anställningen Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273, eller avdelningschef Ilona Rinne, ilona.rinne@gu.se, 031-786-6488. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, tel: 031-786 5632   Ansökan Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas: - Personligt brev - Meritförteckning/CV - Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar - Dokumentation av pedagogisk skicklighet - Annan dokumentation av vikt för anställningen Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:  Göteborgs universitet Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Mikaela Hansson Box 300 Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-09-17     Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!