LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Försvarshistoriska Museer

SFHM söker kommunikationsstrateg med digitalt fokus

  • Sälj & marknadsföring

Stockholm

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) SFHM är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att sprida kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. I SFHM ingår Armémuseum, Flygvapenmuseum och en stab för myndighetsövergripande frågor samt Försvarets traditionsnämnd. Verksamheten är i huvudsak lokaliserad till Stockholm och Linköping och har ungefär 80 anställda. För mer information om myndigheten: www.sfhm.se Arbetsuppgifter Du blir en sammanhållande kraft i SFHM utveckling som kommunikativ organisation. Myndighetens informations- och kommunikationsverksamhet täcker in ett brett område både i fråga om målgrupper och kanaler för våra olika varumärken och för SFHM som myndighet. För att nå vår vision om att bidra till en demokratisk samhällsutveckling genom att ge så många som möjlighet tillgång till försvarshistorien och dess roll i samhällsutvecklingen behöver vi sätta användarna i centrum och att vara tillgängliga och angelägna för fler. Nyckeln till detta är att skapa en kommunikationsverksamhet där alla i myndigheten ser sin roll i detta arbete. Utifrån den behovsanalys som genomförts under året är du drivande i arbetet med att utveckla SFHM till en kommunikativ organisation. I arbetet ingår att utveckla strategiska styrdokument för myndighetens kommunikationsverksamhet så att dessa utgör ett tydligt ramverk för styrning och stöd. Dels i arbetet med målgrupperna för våra olika varumärken, dels för SFHM:s gemensamma kommunikation i förhållande till olika intressenter och som arbetsgivare. En viktig och spännande fråga i utvecklingen av SFHM som kommunikativ organisation är hur vi inom SFHM kan tillvarata digitaliseringens möjligheter i vårt arbete med att ge så många som möjligt tillgång till förvarshistorien och dess roll i samhällsutvecklingen. För att bli användbart behöver det strategiska ramverket också omvandlas till arbetssätt som stödjer och underlättar kommunikationsarbetet i hela organisationen. I detta ingår att skapa ett strategiskt och operativt stöd till myndighetens ledning kring extern och intern kommunikation.       Utbildningsbakgrund: Du ska ha högskoleutbildning inom kommunikationsområdet eller utbildning som bedöms likvärdig. Kunskaper och erfarenheter Du ska ha: • kvalificerad erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete • erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete • erfarenhet från verksamhet med kunskapsförmedlande uppdrag • kunskap om digitaliseringsfrågor • kunskap om olika digitala medier/kanaler • kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska och ha känsla för och kunskap om lämplig form för kommunikation gentemot olika målgrupper • vara van vid att arbeta i en projektinriktad organisation • erfarenhet av arbete med press och media. Det är meriterande att ha: • erfarenhet av projekt- eller arbetsledning • erfarenhet av arbete med omvärldsbevakning/-analys • erfarenhet av beställarroll i förhållande till leverantörer av tjänster och digitala verktyg som används inom kommunikationsområdet • kännedom om aktörer och relevanta nätverk inom kultursektorn. Kompetenser Vi söker dig som har mycket god förmåga att se och analysera frågeställningar utifrån ett helhetsperspektiv. Du kommunicerar på ett trovärdigt och engagerande vis och har förmåga att förankra och samverka såväl internt som externt. Du trivs med att arbeta i grupp och har det gemensamma målet och lärandet som en viktig drivkraft för din egen utveckling. Du har ett serviceinriktat och stödjande förhållningssätt samtidigt som du är initiativrik och drivande på ett sätt som bidrar till engagemang hos andra. Du ser ansvarstagande och noggrannhet som en självklarhet i ditt arbete. Då olika projekt och uppgifter ofta pågår samtidigt är det viktigt att du trivs med att arbeta mot deadlines och när det är liv och rörelse i din arbetsmiljö, samt vid behov kunna jobba snabbt och effektivt även under press. Anställningsform och tillträde Tillsvidareanställning. Heltid. Myndigheten tillämpar provanställning i sex månader. Arbetsort: Stockholm. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Ansökan Välkommen att göra din ansökan på https://sfhm.se/om-sfhm/jobb/ så snart som möjligt dock senast den senast den 18 januari 2022. Urvalsprocessen kommer att påbörjas under annonseringstiden. Ansökan ska innehålla CV och en kort presentation av dig själv. Statens försvarshistoriska museer arbetar aktivt med likabehandling och strävar efter en jämn könsfördelning.

Statens Försvarshistoriska Museer

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!