LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION SÖRMLAND

Arkivhandläggare till arkivcentrum

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Eskilstuna

Eskilstuna Välkommen att skapa Sveriges friskaste region tillsammans med oss! Om oss Regionservice är en smidig, flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland. Regionservice ska skapa förutsättningar för att uppfylla Region Sörmlands uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det gör vi genom att ha lyhördhet för och förstå våra kunders behov. Vi utvecklar och tillhandahåller stödtjänster av olika slag till Region Sörmlands alla verksamheter, politiken, patienter och besökare. Vi arbetar inom områdena; fastigheter och lokaler, inköp, löne- och fakturahantering, administration, informationshantering och verksamhetsnära service som kost, transport, lokalvård och vårdnära service. Hela Region Sörmland är rökfri. Regionarkivet är en enhet med idag åtta medarbetare som ansvarar för vård, tillhandahållande och tillgängliggörande av till arkivmyndigheten överlämnade arkiv - både analoga och digitala. Idag har vi verksamhet på två orter - Nyköping och Eskilstuna men I augusti 2022 kommer flytta ihop till nya lokaler i Eskilstuna där alla arkiv inom nuvarande regionarkiv samt hälso- sjukvårdens journalarkiv ska inrymmas. Hösten 2022 kommer därmed präglas av uppstart och flytt av handlingar samt att sätta arbetssätt för vår enhet med den centrala förvaringen, journalutlämning och skanning för hälso- och sjukvården i Region Sörmland i ett samlat arkivcentrum. Vi befinner oss med andra ord i en spännande fas och utökar verksamheten med nya tjänster successivt. Dina arbetsuppgifter Din placeringsort blir Eskilstuna och i ditt uppdrag som arkivhandläggare arbetar du aktivt med vård av regionarkivets alla handlingar. Funktionen säkerställer att leveransprocesser till arkivet följs samt tillhandahåller och lämnar ut arkiverade handlingar. I dina arbetsuppgifter ingår också vara med i förberedelser inför och i själva flytten av arkiven. Beskrivning av arbetsuppgifter: • Ta hand om arkiverat material så att det förvaras på bästa tänkbara sätt och blir lätt att återsöka. • Tillsammans med andra i arbetsgruppen ansvara för den dagliga arkivverksamheten. • Ta emot begäran, diarieföra begäran, ta fram, sekretess- och menpröva begäran samt skicka ut kopior på arkiverade allmänna handlingar. • Ge råd och stöd till Region Sörmlands medarbetare i arkivfrågor. Din kompetens Du har relevant utbildning i arkivvetenskap eller motsvarande. Utbildning kan ersättas med erfarenhet av arbete inom arkiv. Du har också goda kunskaper om regelverket kring offentlighet och sekretess. Det är meriterande om du har vana av att tyda gammal text och har arbetat med menprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Anställningsform 3.0 Arkivhandläggare om erforderliga beslut fattas. Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse Information om tjänsten lämnas av Tf. Enhetschef regionarkivet Helene Lundkvist Lontos, 016-10 53 69. Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00. Kom och jobba hos oss i nya arkivcentrum i Sörmland! Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-05-16. Intervjuer kan komma att ske löpande. Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormland Jobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt. Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.

REGION SÖRMLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!