LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå kommun

Enhetschef till Funktionshinderomsorgen, korttidsboende

  • Övrigt

Umeå

Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Inom verksamhetsområdet Ordinärt boende och sysselsättning finns 330 medarbetare som arbetar inom någon av verksamheterna daglig verksamhet, boendestöd, korttidsboende, Riksgymnasiets elevhem för rörelsehindrade, ungdomsfritids och avlösarservice. Idag finns sju korttidsboenden i kommunen med olika inriktningar för barn och unga. Vi erbjuder en trygg vistelse med möjlighet till social gemenskap i en hemlik miljö. Korttidsvistelsen ger möjlighet till att träffa nya vänner och kanske prova på nya saker. Stor vikt läggs vid att försöka skapa en meningsfull vistelse och positiva upplevelser i form av olika aktiviteter individuellt eller i grupp. Vi arbetar även för att barnen ska vara delaktiga och självständiga. Om du vill jobba med ett närvarande ledarskap och skapa förutsättningar för relationen mellan medarbetare och brukare, då ska du söka jobb som enhetschef hos oss! Dina arbetsuppgifter Som enhetschef hos oss har du ansvar för verksamhet, brukare, personal och ekonomi. Huvuduppdraget är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra brukare. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära: • ansvar för att mål uppnås och att beslutade aktiviteter genomförs • ansvar för att det bedrivs ett systematiskt arbete inom verksamheten när det gäller verksamhetsmål, arbetsmiljö, kvalitet, ekonomi m.m. • budget/ekonomiarbete • personalplanering, bemanning och rekrytering • att ge medarbetarna handledning och återkoppling i arbetet så att omsorgsarbetet utvecklas • att kommunicera värderingar, uppmuntra till dialog och samarbete Du rapporterar till en biträdande verksamhetschef och du ingår i en grupp med 19 chefskollegor. Din arbetsplats finns centralt i Umeå på Rådhusesplanaden men ett närvarande ledarskap förutsätter att du besöker och finns i dina verksamheter regelbundet. Om dig Vi söker dig som har högskoleutbildning. Vi vill att du har erfarenhet som chef och av målgruppen inom funktionshinderomsorg samt att det är meriterande med erfarenhet av korttidsboende/vistelse. Som enhetschef arbetar du ofta i ett högt tempo och du får vara med om att förutsättningar kan ändras snabbt. För att trivas i uppdraget måste du därför uppskatta att bli utmanad och vara lösningsfokuserad som person. Du är tydlig i din ledarroll och du arbetar målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar. Du är också prestigelös och klarar av att prioritera i pressade situationer. Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget. Vi vill att du bifogar personligt brev och cv. Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Umeå kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!