LetsGig & Mecenat
Gigg från: Husinge Behandlingshem AB

Husinge behandlingshem söker behandlingspedagoger / Erfarna Undersköterskor

  • Vård & assistans

Norrtälje

Husinge behandlingshem tar emot klienter med beroende-problematik som är motiverade till och vill förändring. Behandlingen tar avstamp i tredje vågens beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy, ACT, vilken ges enskilt och i grupp. Även återfallsprevention ges i grupp och enskilt. Utöver detta individanpassas de enskilda terapierna utifrån aktuell problematik, varje individ är unik och behöver sitt individuella program, från riktade KBT-terapier till affektfokuserad psykodynamisk terapi, PTSD-behandling, symboldrama etc. Således skräddarsyr vi behandlingsmoduler efter problematik. Individens inneboende potential är central för oss, i svårigheterna finns möjligheterna. Husinge erbjuder även läkemedelsassisterad behandling i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer. Vi är i utveckling av en gedigen utslussfas med möjlighet att fortsätta i delar av behandling efter utflytt till lägenheter och hus i närområdet, som på sikt kan generera boendereferenser inför avslut. Kvalifikationer För att klara arbetet som behandlingsassistent/behandlingspedagog på Husinge ska du ha utbildning motsvarande KY-utbildning, socialpedagog eller undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Du ska ha stor social förmåga och vara intresserad av människor. Du bör även ha erfarenhet av att samverka med socialtjänsten och andra myndigheter. Du ska ha lätt att uttrycka dig i skrift och tal och ha kunskap och erfarenhet av genomförandeplaner och dokumentation och erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen. Du ska även kunna arbeta självständigt och strukturerat efter de uppsatta mål som arbetats fram i vårdplaner och genomförandeplaner. Körkort är ett krav. Vi kräver utdrag från polisregistret innan anställning. Då verksamheten tar emot hundar så bör du inte vara allergisk mot pälsdjur. Arbetsbeskrivning Vi söker nu vikarierande behandlingsassistenter/behandlingspedagoger. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ge våra klienter förutsättningar att få stöd och struktur i sin vardag så att de under trygga förhållanden kan ta till sig av de behandlingsinsatser som erbjuds. Du har även ansvar för att dokumentera och följa upp arbetet i sammanfattningar och genomförandeplaner i vårt dokumentationssystem Ido K. Som behandlingsassistent/pedagog har Du även ansvar att hjälpa klienter att själv, utifrån dennes behov, anordna olika möten med exempelvis, socialtjänst, anhöriga, arbetsförmedlingen, LARO-mottagning, sjukvård, bostadsbolag med flera Du är med och anordnar husmöten och gemensamma aktiviteter tillsammans med oss. I det vardagliga arbetet ingår även att arbeta självständigt och strukturerat utifrån de mål som finns uppsatta i genomförandeplanen samt omsorgsarbete som matlagning, städning, aktiviteter och transporter samt läkemedelshantering.

Husinge Behandlingshem AB

Villkor

  • Antal platser: 3
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!