LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborg Energi AB

Enhetschef Teknik

  • Övrigt

Göteborg

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål – ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi! Enheten Teknik har ett brett uppdrag för fjärrvärme och fjärrkylas anläggningar. Den består idag av 11 processingenjörer och underhållsingenjörer. De deltar med sin specialkompetens i de flesta projekt som pågår på anläggningarna. När nya anläggningar byggs eller byggs om säkerställer enheten att teknisk utformning, teknikval och processdesign svarar mot ställda krav på tillgänglighet, säkerhet och livslängd på anläggningarna. Systematisk analys av driftstörningar och otillgänglighet, är ett annat viktigt uppdrag som ger underlag till förbättringar och ombyggnationer. Utveckling av vår analysförmåga är ett prioriterat område för digitalisering och AI. Enheten ansvarar också för att leda revisioner där förebyggande och avhjälpande underhåll planeras, genomförs och följs upp. Underhållsplaner utvärderas och uppdateras löpande. Som chef ansvarar du för att leda, följa upp och utveckla enhetens verksamhet, utifrån verksamhetsområdets mål, ägarnas krav, kundernas förväntningar samt lagar och regler. Du har budget- och personalansvar, vilket innebär ansvar för enhetens arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Du ingår i och har en viktig roll i ledningsgruppen på avdelning Underhåll och jobbar där med mer övergripande utveckling, mål och aktiviteter. Genom att kommunicera och förankra strategier och arbetssätt verkar du för att medarbetarna blir engagerade i utvecklingen framåt. Vi vill vara en lärande organisation som kontinuerligt förbättras och vi arbetar med Lean metoder och verktyg för att förbättra samarbete, öka delaktighet och bygga en kultur där vi lär av våra misstag. Din chef blir Jennie Winbo som leder avdelning Underhåll. Jennie - vad blir er viktigaste uppgift de kommande åren? - Utmaningen är att behålla en hög tillgänglighet på nuvarande anläggningar, samtidigt som vi arbetar med att utforma framtidens produktionsanläggningar. Den kommande 10-årsperioden ska många nya anläggningar byggas och att vara med och utforma dem ut ett drift- och underhållsperspektiv är en viktig uppgift för Teknik. Att arbeta både här och nu och långsiktigt gör detta jobbet väldigt varierat och kul! Mer information om Jennie hittar du om du besöker hennes profil på Linkedin. Givetvis är du varmt välkommen att höra av dig till Jennie för ett samtal innan din ansökan. Vi söker dig som har några års erfarenhet av att vara chef, som gillar att jobba med verksamhetsutveckling och att leda i förändring. Du skapar en god arbetsmiljö genom att engagera gruppen i utvecklingsarbetet och coachar medarbetare till att växa och utvecklas i arbetet. Du kommunicerar rakt och tydligt och förankrar inför beslut. För att bli framgångsrik i detta ledaruppdrag är det värdefullt att kunna samarbeta, jobba strukturerat och driva på mot uppsatta mål när det behövs för att åstadkomma resultat. Du har förmåga att se vad som gagnar helheten utan att tappa detaljerna. Du har flerårig erfarenhet av energibranschen, gärna med kompetens inom drift och underhåll av anläggningar. Du är ingenjör med examen från högskola eller annan kompetens som bedöms lika värdefull. Vi uppmuntrar ett hållbart resande och åker i möjligaste mån kollektivt. Vi har pool med såväl bilar och cyklar för resor inom tjänsten. Våra anläggningar finns på flera olika platser inom göteborgsområdet och kollektivt resande är inte alltid möjligt. Du behöver därför ha B-körkort. Som anställd hos oss på Göteborg Energi kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på goteborgenergi.se/jobbamedoss Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Välkommen med din ansökan!

Göteborg Energi AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!