LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION KALMAR LÄN

Handläggare arkiv

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Kalmar

Vi erbjuder Som arkivarie kommer du att hantera beställningar av allmänna handlingar och utföra alla arbetsmoment knutna till detta. Andra uppgifter kan exempelvis vara att hantera analoga handlingar genom uppackning, framplockning/sökning, kartongläggning, skanning, databasregistrering samt fysisk gallring/rensning.  Visst ordna- och förtecknarbete kan förekomma. Du kommer även att hantera utlämnande av allmänna handlingar och sekretessprövningar. Regionarkivet ger fortlöpande rådgivning gällande arkivfrågor, allmänna handlingar vilket innebär att  du kommer göra men-bedömningar av sekretesshandlingar vid utlämnade av handling. Vi söker Vi söker dig med gymnasieutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med journalhandlingar och digitala journalsystem, inklusive utlämnande av allmän handling och sekretessprövningar. Du får gärna ha erfarenhet av arbete som arkivassistent. Du har kunskap om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet samt god kompetens och erfarenhet av regelverk inom offentlighet och sekretess. B-körkort, då resor förekommer inom regionen. Arbetet som handläggare är ett självständigt arbete. För att trivas i rollen är du  ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du ingår i ett team av andra arkivhandläggare och arkivarier vilket ställer krav på en god samarbetsförmåga. Du är också mån om att ge bra service till de som efterfrågar handlingar ur arkivet. Vår arbetsplats Regionstab kansli ansvarar för beredningen av ärenden till regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder och beredningar. Vidare finns funktioner som dataskyddsombud, jurister, arkivstrateg, dokumentcontroller, reception, sekreterare och handläggare inom kansliet. Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet. Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

REGION KALMAR LÄN

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!