LetsGig & Mecenat
Gigg från: Emba Machinery AB

Elmontör

  • Vård & assistans

Örebro

Vi söker el-montörer till vår produktion. Dina arbetsuppgifter är: Tillverkning av kabel och apparatmärkningar Förmontage av motorer, gränslägesbrytare, pulsgivare mm Montage av kompletta apparatskåp Montage på maskinenheter, spänningssättning, felsökning och provkörning Demontering, packning och utlastning av enheter Leveranskontroll av eget och andras arbete. Aktivt deltagande i förbättringsgrupp inom LEAN För rätt person finns också möjligheter att under vissa perioder stödja serviceavdelningen, vilket kan innebära resor. Tekniskt gymnasium, elteknisk, automations-inriktning eller motsvarande. God kunskap i elschema- och ritningsläsning Svenska flytande i både tal och skrift Datorvana God social förmåga då du både jobbar självständigt och i grupp. Noggrann, strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt. Meriterande: Truckkort A1-4, B2 Traversutbildning, Säkra lyft. PLC-utbildning Kunskaper inom mjukvaruinstallationer och Excel Erfarenhet av monteringsarbete Grundläggande kunskaper inom Lean-Production och förbättringsgruppsarbete EMBA utvecklar, tillverkar och marknadsför maskiner för den globala wellpappsindustrin. Baserat på den patenterade Ultima ™ -teknologiplattformen kombinerar våra maskiner enastående produktivitet, flexibilitet och materialeffektivitet. Genom kontinuerlig Fo U och kundsupport levererar EMBA tillförlitliga lösningar av hög kvalitet till våra kunder. Vår företagskultur bygger på höga etiska standarder, kundvärde och respekt för varje individ. EMBA Machinery AB i Örebro, Sverige utgör den största fabriken i EMBA-gruppen. Övriga försäljnings-, service- och tillverkningsanläggningar i EMBA-gruppen är EMBA Machinery, Inc., USA och EMBA Machinery Gmb H, Tyskland. EMBA-gruppen har cirka 260 anställda som arbetar inom Fo U, försäljning, service, tillverkning och administration. Tillsammans med lokala försäljningsrepresentanter i nästan 30 länder har EMBA en global närvaro. EMBA har tillsammans med medarbetarna tagit fram en verksamhetsfilosofi och visualiserar denna i något vi kallar för EMBA-huset. Fundamentet i huset består av våra värderingar – Värde för kunden, Hög etik och Respekt för individen. Denna avspeglar den grund företaget står på. Övriga delar är dom principer företaget står för som gör att vi tar bort det vi kallar slöseri. - Behovsstyrda processer – vi skall endast utföra arbetsmoment det finns behov av och efterfrågas av kunden. Övriga arbetsmoment betraktas som slöseri och skall reduceras genom att våra processer utvecklas och förbättras. - Standardiserat arbetssätt - hur man rekryterar, monterar, designar och så vidare ska utföras på ett standardiserat arbetssätt genom att standardisera, visualisera, realtid, jämna ut flöden med taktade arbets-steg i verksamheten. - Personligt ansvar/Rätt från mig – ständigt säkerställa att det jag lämnar från mig ger nästa person i kedjan rätt förutsättningar för att göra sitt jobb. Som mottagare ansvarar jag för att på ett respektfullt och sakligt sätt ge feedback till avsändaren. - Ständiga förbättringar – vi arbetar i förbättringsgrupper med avsatt arbetstid 15 min i veckan för förbättra det du kan påverka. Med ovanstående filosofi kan vi hela tiden ta små steg mot bättre produkter och processer men även bättre arbetsmiljö genom våra medarbetares engagemang och vilja att förbättra. Detta är det vi kalla för Lean management där ansvaret ligger på chefer och alla är en del av genomförandet där du som framtida medarbetare kommer välkomnas i gänget.

Emba Machinery AB

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!