LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Doktorand i Miljövetenskap, vid tema Miljöförändring

  • Skola & utbildning

Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i ämnesområdet Miljövetenskap vid tema Miljöförändring Arbetsuppgifter Den här doktorandanställningen utlyses som en del av forskningsprogrammet Mistra Geopolitics inom delprojektet “Small-Island States: ‘Geopolitics of Marginality’?”. Detta delprojekt analyserar (a) hur geopolitiska förändringar kan skapa möjligheter för och/eller hot mot ö-staters förmåga att hantera klimatförändringar och driva på samhällstransformationer för hållbar utveckling, (b) hur aktörer i ö-stater förstår och förhåller sig till miljöförändringar och geopolitiska förändringar och hur dessa förändringar påverkar ansträngningarna att uppnå FNs 2030-agenda, (c) diskurser och konfliktpunkter relaterade till klimatrelaterad förflyttning och migration. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. Arbetsuppgifterna kräver ansvarstagande för att planera och genomföra studier samt samla in och analysera data. Till arbetet hör också att skriva vetenskapliga artiklar på engelska, ensam och tillsammans med de andra forskarna samt att bidra till en positiv, framgångsrik forskningsmiljö. En doktorand får i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Behörighet Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i tema Miljöförändring krävs motsvarande 90 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för temat. Vi söker kandidater med en examen i utvecklingsstudier, kulturgeografi, antropologi, sociologi, miljövetenskap, statsvetenskap, internationella relationer, kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dokumenterad kunskap i kvalitativ metodik är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av samhällsvetenskapliga eller humanistiska studier om klimatförändringar eller hållbar utveckling är särskilt meriterande. Erfarenhet från fältarbete i södra Stillahavsregionen/låg- eller medelinkomstländer är meriterande. Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper i engelska i tal och skrift. För att anställas som doktorand krävs att innehavaren är antagen till forskarutbildning. Antagning som doktorand sker i samband med tillsättning av anställningen. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §1-7. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande För mer information om anställningen https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14691&rmlang=SE Lika villkor   Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!