LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala Universitet

Doktorand i tillämpad mekanik: Multiskalmodellering av massakokkinetiken

  • Skola & utbildning

Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Avdelningen för tillämpad mekanik har starkt fokus på multiskalär modellering av materialegenskaper med såväl atomistiska, mikromekaniska som kontinuummodeller. Projektbeskrivning: Vi söker nu en doktorand till den industriella forskarskolan för resurssmarta processer. Forskarskolan finansieras av företag samt Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Bio Innovation. Syftet är att utveckla processerna inom massa- och pappersindustri så att de blir mer resurseffektiva både vad gäller råmaterial och energianvändning. Projektet kommer genomföras i samarbete med industriella partners och delvis göras på plats inom industrin.  Mer information om forskarskolan finns på hemsidan https://www.resurssmarta.se Detta specifika projekt syftar till att utveckla en teoretisk modell som beskriver delignifieringsprocessen under pappermassakokning. För detta kommer flera olika modelleringstekniker användas, med utgångspunkt i atomistiska modeller och molekyldynamiska simuleringar. Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden. Arbetsuppgifterna inom forskningsprojektet innefattar utformning och genomförande av molekyldynamiska (MD) simuleringar av lignin under olika förhållanden med mjukvaran Gromacs samt utveckling av numeriska masstransportmodeller i 3 D, exempelvis med hjälp av COMSOL Multiphysics eller Python.   Kvalifikationskrav: Master eller civilingenjörsexamen inom fysik, fysikalisk kemi, materialvetenskap eller motsvarande utbildning inom angränsande områden.  Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav. Önskvärt/meriterande i övrigt: Allmänna dator- och programmeringskunskaper samt erfarenhet av MD-simuleringar och/eller numerisk modellering av masstransportsfenomen är meriterande. Ett starkt intresse för modellering, träkemi och massatillverkning är även det meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: - avlagt examen på avancerad nivå eller - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Din ansökan ska innehålla: - Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst. - CV (max 2 sidor) - En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg. - Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa. - Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent. Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7. Anställningens omfattning: 100% Upplysningar om anställningen lämnas av:  Biträdande universitetslektor Malin Wohlert malin.wohlert@angstrom.uu.se. Välkommen med din ansökan senast 17 september 2021, UFV-PA 2021/3149. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!