LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings kommun

FoU-ledare till FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Linköping

Om Social- och omsorgsförvaltningen Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan. Vi bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Förvaltningen styrs av och svarar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd. Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar. Vårt arbete ska säkerställa att de som bor i Linköping får det stöd som de har rätt till. Riktningen för vårt arbete finns i vår vision: ”Med mod och handlingskraft möter vi din förmåga och tillsammans skapar vi framtiden!”Om arbetsplatsen  Social- och omsorgsförvaltningen gick den 1 november 2020 in i en ny organisation. Syftet med den nya organisationen är bland annat att vi ska få en ökad helhetssyn och utveckla vår samverkan utifrån ett brukarperspektiv. Den nya organisationen består av avdelningarna Stab, Barn och unga, Vuxna och Äldre. Vi söker nu en Fo U-ledare till avdelningen Stab (sektorsövergripande utveckling) och enheten Fo U Centrum för vård, omsorg och socialt arbete. Fo U (Forskning och Utveckling) är ett samarbete mellan kommunerna Boxholm, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög samt Linköpings universitet.  Enhetens uppdrag är att på kommunernas uppdrag bedriva och stödja forsknings och utvecklingsarbete inom vård, omsorg och socialt arbete. Målet är att stödja kommunerna i deras strävan att utveckla en verksamhet som präglas av evidens och förändringsförmåga som innebär goda förutsättningar att möta aktuella och framtida utmaningar inom välfärdsområdet. Fo U-verksamheten utmärks av ett interaktivt arbetssätt och nära samarbete med intressenter, uppdragsgivare, yrkesverksamma, forskningsmiljöer nationellt och internationellt. Arbetsbeskrivning Som Fo U-ledare ansvarar du för forsknings- och utvecklingsinsatser inom ramen för pågående och planerade Fo U-projekt och uppdrag, detta innebär att arbeta med alla faser i Fo U-processen, från förankring till implementering, i nära samarbete med kommuner och andra samarbetspartners. Du bidrar med forskningskompetens i Social- och omsorgsförvaltningens utvecklingsarbete och särskilt inom avdelningen för Sektorsövergripande utveckling.  Vidare kommer du, förutom att vara ett forskningsstöd till pågående Fo U-aktiviteter, ha en fortlöpande dialog om Fo U-frågor med kommunerna som ingår i Fo U-centrum. Du kommer även att delta i dialogen och utveckla samarbetet med samarbetspartners både nationellt och internationellt och arbeta aktivt med medelsansökningar. Kvalifikationer Vi söker dig som har en socionomexamen eller en beteendevetenskapligexamen med relevant inriktning. Du ska även vara disputerad inom ämnet socialt arbete, det är meriterande om du har genomfört forskning med inriktning mot socialtjänsten. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av interaktiv och praktiknära forskningsdesign inom välfärdsområdet samt har god kännedom om kommunernas socialtjänstverksamhet och framtida utmaningar inom välfärdsområdet. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.  Du som söker ska ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då det sker mycket kommunikation mellan medarbetare och externa parter samt arbete i internationella projekt. Det är meriterande om du har B-körkort.  Som person tar du ansvar för din uppgift samt strukturerar själv ditt arbete och driver  arbetsprocesser vidare i nära dialog med verksamhetens samarbetspartners. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Vidare arbetar du bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt.  Du kan även tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor där du ser på frågornas långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.  Du arbetar bra med komplexa frågor där du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade och komplexa problem. Inget personligt brev i din ansökan Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.  Information om tjänsten Tillträde: 2021-09-01 Anställningsform: Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100% Antal lediga befattningar: 1 Ref. nr: 6738 Om Linköpings kommun Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Linköpings kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!