LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Socialsekreterare till försörjningsstöd i Socialförvaltningen Nordost

  • Vård & assistans

Göteborg

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som med stort engagemang vill vara med och göra skillnad för dem som är i behov av socialtjänst. Vårt uppdrag och mål är att arbeta för att våra brukare så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva självständiga liv. Huvuduppdraget är att arbeta tillsammans med den enskilde hela vägen till självförsörjning. Under tiden i denna process bedömer vi rätten till ekonomiskt bistånd. Försörjningsstödsenheterna i Nordost består av nio enheter. Enheterna har sina fysiska arbetsplatser på Förstamajgatan i Kortedala och på Hjällbo Lillgata i Angered. Placeringen av denna tjänst kommer i dagsläget att vara på Försörjningsstödsenhet 7 på Förstamajgatan i Kortedala. I uppdraget som socialsekreterare inom försörjningsstöd ingår att ta emot, utreda, bedöma, besluta och följa upp ärenden. Som socialsekreterare kommer du att i nära samarbete med interna och externa samarbetspartner ha ansvar för uppföljning av arbetsplaner upprättade tillsammans med den enskilde. I det dagliga arbetet får du stöd av 1:e socialsekreterare. På vår arbetsplats finns en bredd bland medarbetarna, där några har lång erfarenhet inom både yrket medan andra med kortare erfarenhet bidrar med nya perspektiv och kunskap. Vi har personal i alla åldrar. Du kommer att erbjudas goda utvecklingsmöjligheter i form av extern processhandledning, metodhandledning och kompetensutveckling, samt ett lärande klimat i arbetsgruppen med god sammanhållning och kollegialt stöd. I socialförvaltning Nordost arbetar vi med ständig utveckling för att hålla oss upp to date med vår omvärld och samtid. Vi har stor tilltro till individens egna resurser och förmågor och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi arbetar utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och därigenom är väl förankrad inom områdets lagstiftning. Det är meriterande om du har erfarenhet inom området försörjningsstöd och gjort din praktik eller haft anställning inom området. Du förstår vikten av en rättssäker handläggning och vad det innebär i praktiken. I rollen som socialsekreterare är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv. Du behöver vara en grundlig utredare och kunna fatta både positiva och negativa beslut. Du arbetar effektivt och kan fatta välgrundade beslut under tidspress. Du är empatiskt och har en förmåga att möta människor som lever i utsatta miljöer och i svåra livssituationer. Vidare är du arbetsam, öppen och tillgänglig samtidigt som du förmår förmedla struktur och målinriktning i ditt klientarbete. Att vara en bra lyssnare och kommunikatör är en förutsättning för att skapa nytänkande i dialogen med de vi är till för, i syfte att hitta de bästa lösningarna. Du har ett flexibelt tankesätt och en förmåga att kunna omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen, då akuta situationer kan uppstå. För dig är det en självklarhet att bidra till verksamhetens mål och du gillar att följa upp dina och verksamhetens mål månadsvis. Du har intresse av att arbeta i en mångkulturell stadsdel. Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta i samverkan, samt att du har erfarenhet att upprätta och genomföra SIP och att arbeta i självförsörjningsuppdraget med individer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, där det föreligger en komplex problematik. Det är meriterade om du har erfarenhet och kunskap av att ha arbetat med processen i självförsörjningsuppdraget för att brukaren ska få rätt ersättning såsom sjukersättning eller aktivitetsersättning, samt att du har erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och FREDA-kortfrågor. I arbetet ingår att kommunicera och dokumentera och du behöver vara skicklig på att formulera dig tydligt på svenska i både tal och skrift. Goda datakunskaper är ett krav och har du kunskaper i Treserva ser vi det som meriterande. Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag. Så tveka inte att söka redan idag! Varm välkommen med din ansökan!

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!