LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

DevOps med erfarenhet av tex. Ansible, bash, PowerShell och YAML), Stock...

  • IT & programmering

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: ca. 12 månader - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Uppdragsstart: Enl. ök. - Omfattning: 100% - OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Bakgrund Kunden arbetar med att bygga upp och förstärka sin egen förmåga kring IT-systemutveckling. Viktiga beståndsdelar i det arbetet är att bl.a. införandet av Dev Ops, CI/CD och en Open Shift-plattform med tillhörande IT-förvaltning. IT-förvaltningen ska även kunna stödja IT-utvecklingsaktiviteter som pågår på myndigheten med utvecklingsverktyg, plattformar, process- och metodstöd. Open Shift-plattformen planeras att vara redo för överlämning till förvaltning inom kort. Kunden behöver nu förstärka med konsult som stötta de i arbetet med förvaltning och IT-drift av bl.a. Open Shift-plattformen. Uppdragsbeskrivning I uppdraget ingår att axla ansvaret för förvaltning av den centrala containerplattformen och kringliggande CI/CD-applikationer. Du kommer att ingå i ett nytt team med både juniora och seniora medarbetare som tillsammans kommer att bygga upp förmåga och kompetens inom området. Du kommer att vara en viktig sammanhållande del i detta arbete. Du kommer också arbeta tillsammans med pågående projekt inom området och andra IT-förvaltningar. I nära samarbete med övriga medarbetare i IT-förvaltning och projekt kommer uppdragstagaren arbeta med Open Shift-plattformens vidmakthållande (d.v.s. felrättningar, användarstöd, daglig IT-drift och underhåll) och vidareutveckling (d.v.s. anpassningar och förbättringar). Rollen medför att du är en sammanhållande och strukturerad del i teamet. Säkerhetsprövning Säkerhetsprövning kommer att krävas med anledning av att personen kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Högskole/universitetsutbildning omfattande minst 120p/180hp inom IT, alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet - Skall ha erfarenhet av arbete i minst fem år i Linux-miljö där installationer, konfiguration och uppgraderingar av system har ingått. - Skall ha erfarenhet från eget praktiskt arbete med containerplattformar (Kubernetes eller Open Shift) i klustermiljö när det gäller vidmakthållande (d.v.s. felrättningar, användarstöd, daglig IT-drift och underhåll) vidareutveckling (d.v.s. anpassningar och förbättringar) i minst två år. - Skall ha erfarenhet av arbete med automation, konfiguration och skriptning i t.ex. Ansible, bash, Power Shell och YAML i minst fem år. - Skall ha erfarenhet av arbete i minst fem år med IT-drift av verksamhetskritisk infrastruktur. - God förmåga att förstå och uttrycka sig i tal och skrift på svenska och en gelska. Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav): - Minst tre års arbetslivserfarenhet av eget praktiskt arbete med klustrade Openshift-plattformar som körs on-prem (i egna datahallar) - Minst ett års erfarenhet av att lära upp teammedlemmar och utbilda andra intressenter. - Minst två års erfarenhet av eget praktiskt arbete med hantering av Apache Kafka. - Minst två års erfarenhet från övervakning där konfiguration och hantering av larm och loggar har ingått, t.ex. med ELK eller Prometheus och Grafana. Annat Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav. - God samarbetsförmåga och initiativförmåga - Har förmåga och vilja att ta till sig nya kunskaper - Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning - Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation - Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende - Arbetar självständigt och målinriktat med ett stort intresse för att skapa hållbara och säkra IT-lösningar. - Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter - Förmåga att arbeta i grupp ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!