LetsGig & Mecenat
Gigg från: Jönköpings kommun

Samordnare till social insatsgrupp

  • Vård & assistans

Jönköping

Social insatsgrupp, IFO Ditt nya jobb I Jönköpings kommun har vi en mångårig vana att arbeta tillsammans i barn- och ungdomsfrågor. Det finns en unik samverkanstruktur som består av samverkansgrupper på olika nivåer, allt ifrån samarbetsorgan för barn och ungdom (SBU) på högsta politiska och tjänstemannanivå till lokala samverkansgrupper (LSG/SSG), områdesgrupper och nätgrupper. Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har tillsammans identifierat behovet av att komplettera befintliga samverkansgrupper med en tvärprofessionell rörlig samverkansgrupp samt att möjliggöra arbetet med sociala insatsgrupper. För att möjliggöra arbetet med sociala insatsgrupper riktas två av tjänsterna till det individanpassade och behovsstyrda arbetet som kräver myndighetsbeslut från socialtjänsten och som sker i samverkan med polismyndigheten. Arbetsplats Arbetsplats kommer att vara fältverksamheten inom socialtjänsten samt mötesplats Brunnen som tillhandahålls av kultur- och fritidsförvaltningen. Du kommer tillsammans med ytterligare en samordnare för SIG att ingå i Fältgruppen som består av 9 fältsekreterare och 3 socialsekreterare inom Vändpunkten. Tjänsterna kommer att arbetsledas av chefen för Fältgruppen i nära samverkan med områdeschef för myndighetsutövning. Dialog förs kontinuerligt med enhetschef för Rörlig samverkansgrupp. Fältverksamheten är en del av socialtjänstens verksamhet för barn och unga som är organiserade inom tre områden, myndighet, öppenvård, HVB och råd & service. Verksamheten vilar på en systemisk grund och vi använder oss av forsknings- och evidensbaserade metoder. Arbetsuppgifter Målgruppen för social insatsgrupp är ungdomar 13-20 år som uppvisar hög risk för ett långvarigt kriminellt beteende och en kriminell livsstil och som därtill bedöms ha ett betydande behov av samverkan mellan exempelvis skola, socialtjänst, polis, fritid, arbetsmarknad, habilitering och psykiatri med flera. Som samordnare inom social insatsgrupp arbetar du med uppdrag från socialsekreterare, utför riskbedömningar för återfall i kriminalitet och samordnar insatserna kring ungdomen. Du kommer även att arbeta nära och tillsammans med de som kommer arbeta i den rörliga samverkansgruppen som leds av kultur och fritidsförvaltningen för att fånga upp de ungdomar som riskerar utveckla kriminell livsstil. Arbetet med ungdomar och deras familjer inom social insatsgrupp innebär ett brett socialt förändringsarbete för att öppna möjligheter och utveckling för våra ungdomar. Samordnarna ansvarar för den övergripande samordningen kring varje enskild ungdom som bedöms tillhöra målgruppen att planera/hålla i/delta vid/dra ärenden vid bla styr-, berednings- samt arbetsgrupp för SIG. Vi tittar på individens hela sammanhang för att minska riskfaktorer och bygga och stärka skyddsfaktorer. Våra arbetstider är främst dagtid, men även ibland utanför kontorstid när ungdom/familj har behov av det. Detta varierar och ser olika ut från vecka till vecka. Det är möjligt att anpassa arbetet med privatlivet, vi arbetar flexibelt. Din kompetens Vi letar efter dig som ser dig som socialarbetare och har ett genuint intresse för målgruppen unga i kriminalitet, socialt förändringsarbete och samverkan. Det är viktigt att du är trygg i dig själv och i din yrkesroll och att du både kan göra självständiga bedömningar samtidigt som du vet när du behöver ta hjälp. Du behöver vara relationskompetent, det vill säga snabbt kunna etablera en yrkesmässig allians med ungdomar, familj och samverkansparter. Du behöver vara bekväm med att tala i grupper och ha mod att driva målgruppens frågor tillsammans med andra samhällsaktörer också för att utveckla arbetet med sociala insatsgrupper. Du har en högskoleexamen som socionom. Det är en fördel om du också har utbildning inriktad mot behandling samt socialrätt. Du är förtrogen med lag och förordning som styr handläggning och dokumentation på området och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har erfarenhet av professionellt arbete med barn, unga, vuxna, föräldrar och/eller familjer. Det är en fördel om du har arbetat med behandling eller föräldravägledning men också inom socialtjänstens myndighetsutövning samt har kunskap om kriminella tankemönster. Det är meriterande om du har erfarenhet av integrationsarbete, innehar en kulturkompetens samt kan fler språk än svenska och engelska. Vad erbjuder vi? • Frihet under ansvar • Subventionerad friskvård • Möjligheter till kompetensutveckling • Betald semester första anställningsåret • Rabatterat pris på biobiljetter Övrigt I tjänsten förekommer hembesök eller besök hos samarbetspartners, därför är B-körkort ett krav. I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Upplysning Enhetschef Fältgruppen Martina Poulsen, 036-10 74 49 Fackliga representanter: Fackliga företrädare på socialförvaltningen - Jönköpings kommun (jonkoping.se) (https://www.jonkoping.se/fackligasoc) Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Jönköpings kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!