LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Biträdande rektor till Centrala Östermalms förskolor

  • Övrigt

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Centrala Östermalms förskolor Centrala Östermalms förskolor består av åtta förskolor, tre parklekar och tre öppna förskolor som ligger på Östermalm. Det centrala läget för våra förskolor innebär att det är lätt att ta del av stadens kulturutbud och att besöka stadens parker. För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande. Vi strävar efter att ge våra barn ett lustfyllt lärande med stöd från läroplanen för förskolan. Östermalms kommunala förskolor har gemensamma pedagogiska ställningstaganden som bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Inom förskoleorganisationen har vi erfarenhetsutbyte och det kollegiala lärandet är stort. I fokus finns barnens bästa och deras rätt till en god och omsorgsfylld utbildning. Nu söker vi en självgående biträdande rektor som vill och har förmåga att både ta ett operativt och strategiskt helhetsansvar för ett antal av enhetens förskolor. Centrala Östermalms förskolors ledningsorganisation består idag av en rektor och två ytterligare biträdande rektorer. Vi är en välfungerande ledningsgrupp med mycket energi, glädje och härlig teamkänsla som gärna samarbetar med varandra. Här finns en stark vilja att utveckla och förbättra verksamheten. Våra förskolor har hög måluppfyllelse och goda resultat. Vi erbjuder dig möjligheten att vara med att fortsätta forma och utveckla en organisation där kvalitén på barnens utbildning sätts främst. Rollen som biträdande rektor Som biträdande rektor ingår du i förskoleområdets ledningsgrupp och du förväntas aktivt bidra i det gemensamma arbetet. Du har ett särskilt helhetsansvar för ett antal förskolor. Du ansvarar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du arbetar mycket självgående och självständigt men har de övriga i ledningsgruppen som stöd och bollplank. Beslutsmandat och ansvar tydliggörs via stadsdelens delegationsordning och rektors delegering av arbetsuppgifter och beslutanderätt enligt skollagen. Du leder och fördelar arbetet samt utvecklar verksamheten i enlighet med fattade beslut. Återrapportering sker till rektor som också är din närmsta chef. I uppdraget ingår det även att planera och genomföra arbetsplatsträffar samt att hålla i medarbetar- och lönesamtal och rekryteringsprocesser. Vid behov ansvarar du för rehabprocesser samt ger stöd och tidiga insatser till medarbetare som riskerar ohälsa. Du utövar ett utvecklande, stödjande och närvarande pedagogiskt ledarskap i det dagliga arbetet. Genom ett tillitsbaserat ledarskap får du dina medarbetare att utvecklas och bli självständiga i arbetet med barnen i fokus. Din kompetens och erfarenhet För denna tjänst krävs att du har: - pedagogisk högskoleexamen med förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation - aktuell erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor inom förskoleverksamhet - god kunskap om och är väl insatt i skollagen och förskolans styrdokument - mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du även har: - erfarenhet av att ha arbeta som rektor eller biträdande rektor inom förskoleverksamhet i en politiskt styrd organisation med ansvar för personal, ekonomi, verksamhet och arbetsmiljö - erfarenhet av att vara involverad i budgetarbete - erfarenhet av att arbeta med stadens IT-system, exempelvis Agresso, Lisa självservice, Skolplattform Stockholm, ILS-webben och liknande. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och följande kompetenser: I rollen som biträdande rektor på Centrala Östermalms förskolor är det viktigt att du är en självgående, lösningsinriktad och strukturerad person som självständigt kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter och förskolor. Du har både intresse och förmåga att arbeta strategiskt och operativt. Du är bra på att samarbeta med andra samt har mycket god förmåga att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje för att nå uppsatta mål. Du skapar samtidigt en tydlig organisation för medarbetarna genom att tydligt kommunicera förutsättningar, ramar, krav, förväntningar och mål på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt ser till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Vidare är du utvecklingsinriktad och stimuleras av att arbeta i en organisation som vill utvecklas. Du klarar av att arbeta i högt tempo men samtidigt ser vi gärna att du är eftertänksam. Det är naturligt för dig att stanna upp för analys och reflektion. Slutligen är det viktigt att du vill och har förmåga att ta fullt ansvar för dina processer. Varmt välkommen med din ansökan! Övrigt Du har möjlighet till friskvårdsbidrag och lunchpromenader i härliga omgivningar mitt i stadspulsen. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!