LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linnéuniversitetet

Professor i skogsföryngring

  • Skola & utbildning

Växjö

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna och driver kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling och medverkar inom kunskapsmiljön avancerade material. Denna professur finansieras och ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och deltagande näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället. Visionen är att sätta kunskap i rörelse och utveckla forskningen och bygga upp unika utbildningar med högsta kvalitet för en hållbar samhällsutveckling med studenten i centrum.   Ämnesområde för befattningen: professor i skogsföryngring Placeringsort tillsvidare: Växjö Anställningens omfattning: 100% Arbetsbeskrivning: Ämnesområde för befattningen är skogsföryngring. Snabb och säker etablering är helt avgörande för skogsbeståndets utveckling, tillväxt och ekonomi. Genetiskt förädlat plantmaterial har en mycket stor potential i samband med föryngring, där överlevnad och tillväxt har varit huvudfokus. Även andra aspekter är viktiga såsom kvalitet, resistens mot skadegörare och anpassning till klimatförändringar. Med detta som utgångspunkt ska ämnet bedriva avancerad forskning, utbildning och utveckling inom skogsföryngringsområdet. Ämnet ska ha ett integrerat synsätt hur olika miljöfaktorer påverkar föryngringsresultatet, där man tar hänsyn till komplexa samband mellan olika omgivande miljöfaktorer. Detta är särskilt viktigt att förstå hur klimatförändringar kan påverka plantetablering och utveckling i ungskogen. Därför bör forskningen fokusera på utveckling av nya föryngringsmetoder med högre överlevnad och precision som ibland behöver vara lokalt anpassade. Utveckling av föryngringsmodeller är också önskvärt inom det operationella skogsbruket som är baserade på resultat från långliggande försök och experiment. Arbetsuppgifter Förutom att bedriva och utveckla forskning inom ovan beskrivet område, har en professor följande arbetsuppgifter:  - handledning av doktorander och ge kurser på doktorandnivå  - samarbeta med forskargrupper inom och utom Linnéuniversitetet  - undervisa samt utveckla kurser på grund- och avancerad nivå  - söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå  - utveckla och vidmakthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt En utgångspunkt för både forskning och undervisning är kravet på praktisk tillämpning inom skogsindustrin samt ett samarbete och samverkan med skogsindustrin i södra Sverige och internationellt. Läs mer och ansök via länken: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Linnéuniversitetet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!