LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sundsvalls kommun

Boendehandledare till Socialpsykiatrin

  • Vård & assistans

Sundsvall

Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen söker tre boendehandledare till socialpsykiatrin. Huvuduppdraget är att fungera som stöd för en enskild i dennes bostad, omgivning eller samhället. Uppdraget delas av tre personer som dagligen mellan 13-18 finns tillgängliga för individen. Övrig schemalagd tid arbetar man på Midälvas boende för psykiskt funktionsnedsatta. Målsättningen är att ge våra brukare delaktighet, inflytande och ett stort självbestämmande i sitt eget liv. Vi strävar efter att skapa god livskvalitet och självförverkligande för brukarna utifrån gällande lagstiftning. Du förväntas möta den enskilde på ett professionellt och flexibelt sätt och skapa en förtroendefull relation. De dagliga aktiviteterna utgår från brukarens önskemål och ett agilt arbetssätt. Tillsammans med dina kollegor ges du möjlighet att planera och strukturera ert arbete med den enskilde. Du kommer också erbjudas regelbunden handledning. Du ska ha lätt att samarbeta i grupp samt att arbeta efter metod och teknik som är gemensamt kommunicerad och fastställd. Det är av stor vikt att du har god självkännedom och kunskap om hur du agerar i olika stressfulla situationer samt att du kan kommunicera och uttrycka dig på ett tydligt- och lättförståeligt sätt. ARBETSUPPGIFTER Yrkes- och kvalitetskrav Arbeta utifrån socialtjänstlagen (So L) och annan tillämplig lagstiftning samt kommuns värdegrund, politiska mål och övriga riktlinjer. Insatser ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov och ge den enskilde, i så stor utsträckning som möjligt, stöd för att kunna leva ett fullgott värdigt liv trots sina funktionsnedsättningar. Stödinsatser skall utgå från brukarens individuella behov, främja självständighet, delaktighet och utföras med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Exempel på insatser Ge stöd till den enskilde samt på olika sätt understödja till meningsfulla aktiviteter, på ett sådant sätt att den enskildes resurser stärks utifrån ett socialt och habiliterande/rehabiliterande synsätt. Arbeta med dokumentation, genomförandeplaner och uppföljningar samt avvikelserapportering t ex Lex Sarah. Strukturera och planera sitt arbete utifrån arbetsgivaren uppställda direktiv. Följa av arbetsgivaren fastställa arbetsmetoder och gemensamma förhållningssätt, rutiner och riktlinjer. Delta i utformade av arbetsmetoder och förhållningsätt. Aktivt delta i kompetensutveckling. Inneha ansvarsområden och uppdrag både inom och utanför den ordinarie arbetsplatsen samt delta aktivt på möten, mål och planeringsdagar etc. Aktivt medverka till att utveckla en god kvalitativ verksamhet samt komma med idéer till förändringar och förbättringar i verksamheten. Utföra i övrigt förekommande arbetsuppgifter. KVALIFIKATIONER Utbildningskrav : • Vård- och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupning funktionsnedsättning/psykiatri. • Undersköterska med inriktning utvecklingsstörning/psykisk ohälsa. • Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete, eller pedagogiskt arbete. • Eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Särskild kompetens: • Lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Språkkompetens • God kunskap i svenska, muntlig och skriftlig framställan samt läsförståelse. IT-kunskaper • Grundläggande datorvana. • Arbeta/beställa/registrera i olika verksamhetssystem • Meriterande med vana att arbeta i kommunens förekommande programvaror. Allmänna uppgifter och krav: • B-körkort • Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet. • Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. • Schemaläggning utgår från verksamhetens behov och innefattar schemaläggning kväll, helg och röda dagar. Personliga egenskaper: • Är känslomässigt stabil, har självinsikt och är trygg i sig själv. Har förmåga att arbeta på med ett lågaffektivt bemötande och förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situation och individ. Ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. • Är flexibel med god förmåga till situations anpassat bemötande. • Arbetar bra med andra, relaterar till dem på ett lyhört sätt, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. • Är konsekvent, leder och kommunicerar arbetet på sådant sätt att alla vet vad som gäller, säkerställer att alla förstått och vet vad som förväntas. Påminner och följer upp. • Planerar sitt arbete i förväg. Organiserar och prioriterar aktiviteter effektivt. Sätter upp och håller deadlines. • Förmåga att arbeta mot uppsatta mål och nå dem. Är motiverad och utvecklingsinriktad. Meriterande erfarenheter: • Tidigare erfarenhet av omsorgsarbete med personer med psykiska funktionsnedsättningar. • Vi ser gärna att du har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NFP). • Tidigare erfarenhet av att arbeta lågaffektivt enligt metod. • Erfarenhet av att dokumentera, upprätta och följa upp genomförandeplaner • Tidigare erfarenhet av tydliggörande pedagogik ÖVRIGT Vi annonser ut 3 tjänster som är allmänvistidsanställning på 100%, provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Varmt välkommen med din ansökan senast den: 2021-05-07 Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sundsvalls kommun

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!