LetsGig & Mecenat
Gigg från: Malmö kommun

Vikarierande biståndshandläggare!

  • Vård & assistans

Malmö

Ref: 20210117 Avdelning för myndighet i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har ca 170 medarbetare och är organiserad i tre enheter Enhet ordinärt boende, Enhet SVU och korttid samt Enhet avgifter, förmedling och boende. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (So L) för den målgrupp som hälsa- vård och omsorgsförvaltningen ansvarar för. Det omfattar att utifrån lagstiftning, delegation, reglemente och Malmö stads riktlinjer skyndsamt utreda, bedöma, fatta beslut och dokumentera med hänsyn till individens behov och på ett rättsäkert sätt. Ansvaret omfattar också att följa upp och ompröva biståndsbeslut samt ansvara för utskrivningsplanering från slutenvård samt säkerställa den medicinska informationsöverföringen enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Enhet Avgifter, förmedling och boende arbetar mot brukare som blivit beviljad särskilt boende eller redan bor på särskilt boende. Enheten ansvarar för förmedling av särskilt boende, korttidsplatser och växelvård, uppföljningar på särskilt boende, avgiftshantering samt stödjer hela avdelningens administration. I enheten finns också utvecklinssekreterare som stödjer hela avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifter Inom enheten avifter, förmedling och boende, sektion boende och förmedling ansvarar du som biståndshandläggare för att anvisa särskilt boende till brukare som fått ett gynnande beslut och därefter följa upp biståndet på särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. I uppdraget ingår det att vara myndighetsansvarig handläggare för ett antal särskilda boenden och att utreda nya behov som uppkommer efter det att brukaren flyttat in på boendet. Du tar emot, utreder och fattar beslut om ansökningar om särskilt boende från andra kommuner och andra särskilda boenden. Sektionen arbetar med Lean och varje morgon inleds med ett pulsmöte. I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med kollegor utveckla flödespuls samt jobba med ständiga förbättringar för att kvalitetsutveckla verksamheten. Kvalifikationer Vi söker dig som har socionomexamen. Du har god kunskap om målgruppen och kan uttrycka dig på ett professionellt sätt både i tal och i skrift. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och har lätt för att prioritera. Erfarenhet av myndighetsutövning samt erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är ett krav. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med särskilt boende. Att anvisa, följa upp beslut, handlägga ansökningar och fatta beslut om särskilt boende. Det är även meriterande om du arbetat med Lean, i Procapita samt om du har kunskaper om Socialstyrelsens utredningsmodell IBIC. Om arbetsplatsen Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Var med och bygg morgondagens vård och omsorg - Malmö behöver dig! Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/ I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Information om tjänsten Anställningsform: Visstidsanställning Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1-2 Tillträde: 2021-03-01 Övrigt Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Malmö kommun

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!