LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Doktorandplats i ämnesdidaktik med inriktning mot språk

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Doktorandplats i ämnesdidaktik med inriktning mot språk Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är frågor som rör relationen utbildning och samhälle, inkluderande utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, språk och bedömning samt betygsfrågor. Institutionen har en omsättning av ca 200 MSEK per år med ca 270 medarbetare varav ca 30 tillhör den administrativa delen. För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: https://ips.gu.se/ Institutionen för pedagogik och specialpedagogik utlyser nu En doktorandtjänst i ämnesdidaktik med inriktning mot språk. Doktoranden kommer att antas till forskarutbildningen i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik. För mer information om forskarutbildningen i pedagogik vid Göteborgs universitet hänvisas till: https://ips.gu.se/english/education/phd-programme Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/   Arbetsuppgifter    Doktoranden ska ägna sig åt utbildning på forskarnivå. I samarbete med handledare kommer doktoranden att formulera och genomföra en avhandlingsdel samt en kursdel med obligatoriska och valbara doktorandkurser i enlighet med både en allmän och en individuell studieplan. Under doktorandtiden kommer avhandlingsarbetet att läggas fram och diskuteras i seminarieform med inbjudna diskutanter vid minst tre tillfällen. Doktoranden ska varaktigt ingå i forskningsmiljön Lärande och bedömning i språk (LBS). Institutionen uppmuntrar och stöder att avhandlingsarbetet presenteras vid nationella och internationella konferenser. Förutom skyldighet att ägna sig åt sin egen forskarutbildning i syfte att fullfölja densamma inom den utsatta tiden, kan viss tjänstgöring (max 20%) förekomma inom utbildning, forskning och administration enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Anställningen förlängs då med motsvarande tid. Avhandlingsarbete ska genomföras inom ämnesdidaktik med inriktning mot språk. Forskningsplaner som grundas i språk och lärande prioriteras. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.      Behörighet    För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.   Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med inriktning mot språk är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: • avlagt examen på avancerad nivå, eller • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ämnet Ämnesdidaktik med inriktningar krävs ett av följande alternativ: • Lärarexamen, varav kurser motsvarande minst 60 högskolepoäng i relevant ämnesdidaktiskt kunskapsområde, och ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. • Minst 90 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inom ett relevant ämnesdidaktiskt kunskapsområde, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.  Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Ansökan    För fullständig annons och ansökan; https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6〈=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=25226    Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-16 Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!