LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION SÖRMLAND

Trafikutvecklare

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Nyköping

Hållbar regional utveckling Eskilstuna eller Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård respektive hållbar regional utveckling. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. Ett tydligt mål för Region Sörmland är att skapa förutsättningar för en hållbar infrastruktur och ett hållbart resande för våra medborgare. Under 2019, i samband med bildandet av Region Sörmland, bildades verksamhetsområdet hållbar regional utveckling. Verksamhetsområdet har ett ansvar för det regionala utvecklingsarbetet såsom samhällsplanering, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, hälsofrämjande arbete och kollektivtrafik. Enheten för kollektivtrafik ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland som består av tågtrafik, busstrafik och skärgårdstrafik. Busstrafiken bedrivs under varumärket Sörmlandstrafiken. All trafik är upphandlad och det innebär att upphandling samt avtal- och kvalitetsuppföljning är viktiga arbetsuppgifter för enheten. Tillsammans med regionens kommuner driver enheten arbetet för en bättre kollektivtrafik genom en kontinuerlig översyn av utbud i form av linjenät och turtäthet. Enheten driver också större strategiska förbättringsprojekt samt gör utredningar och analyser för att utveckla och förbättra trafik och tillhörande infrastruktur på längre sikt. Enheten ansvarar även för marknadsföring av trafiken samt biljettförsäljning inklusive utvecklingen av produktsortiment, försäljningskanaler och försäljningssystem. Vi söker nu en trafikutvecklare till enheten allmän kollektivtrafik som tillsammans med övriga resurser inom enheten och verksamhetsområdet kan utveckla en attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland. Dina arbetsuppgifter Som trafikutvecklare driver och medverkar du i utvecklingen av kollektivtrafik, främst busstrafik, i det södra trafikavtalsområdet innefattande Nyköping, Trosa, Gnesta och Oxelösunds kommuner. Du är huvudsaklig kontaktperson mot kollektivtrafikansvariga i dessa kommuner. Trafikutvecklingen drivs delvis genom trepartssamverkan mellan Region Sörmland, trafikföretaget som utför trafiken och berörd kommun inom ramen för en överenskommen årlig trafikplaneringsprocess. Du är tillsammans med utförande trafikföretag också ansvarig för att planerade större och varaktiga trafikavvikelser på grund av till exempel vägarbeten blir genomförda med minimal resenärspåverkan. Tillsammans med andra trafikutvecklare och strateger arbetar du också för en bättre kollektivtrafik genom att medverka i arbeten inom följande områden: • Arbete med och remisser för kommunala detaljplaner, program och översiktsplaner. • Arbete med och remisser för vägplaner och åtgärdsvalsstudier. • Kollektivtrafikplaner. • Projekt, trafikutredningar och förbättringsarbeten för infrastruktur kopplat till kollektivtrafiken. • Framtagande av strategier, koncept och styrande dokument i verksamheten. • Framtagande av underlag och rapporter samt uppföljning och analys. Din kompetens Du har akademisk utbildning inom samhällsplanering/transport eller motsvarande kompetens. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med kollektivtrafik och har erfarenhet av samhällsplanering. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Anställningsform Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Information om tjänsten lämnas av Verksamhetschef allmän kollektivtrafik Joakim Karlén, 079-060 75 93. Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00. Kom och jobba hos oss på Region Sörmland! Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-01-16. Intervjuer kan komma att ske löpande. Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormland Jobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt. Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.

REGION SÖRMLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!