LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Postdoktor i "regime shifts"

  • Övrigt

Stockholm

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2021-05-07. Stockholms Resilienscentrum (SRC) är en internationellt ledande centrumbildning vid Stockholms universitet som arbetar med tvärvetenskaplig forskning, undervisning och samverkan om resiliens och hållbar utveckling. Sammantaget har SRC ca 130 medarbetare. Projektbeskrivning Regimskiften - ihållande omorganisation av ekosystemens struktur och funktion som plötsligt flyttar leveranser av ekosystemtjänster har potential att överraskande störa nationernas förmåga att uppnå hållbarhetsmålen ”SDGs”. Vi har utvecklat ”Regime Shifts Database” som syntetiserar tillgänglig vetenskaplig information om drivkrafterna, dynamiken och konsekvenserna av olika typer av ekologiska regimskiften (https://regimeshifts.org/). Vi söker en postdoktor som ska arbeta tillsammans med oss ​​och utveckla nya verktyg för att kartlägga risken för regimförskjutningar över världens ekosystem, för att idealiskt uppskatta riskerna med regimskiften och identifiera regioner, människor och aktiviteter som kan vara särskilt utsatta för regimskiften. Arbetsuppgifter Detta mål uppnås genom att arbeta med ett internationellt team för att: • Utveckla metoder för att kartlägga uppskattad risk för regimförskjutningar över landskap och havslandskap. • Utveckla metoder för att uppskatta den potentiella inverkan av regimskiften på människors välbefinnande. • Utveckla webbaserade datautforskningsverktyg för att kommunicera risker för regimskiften. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet samt: • Praktisk kunskap om geografiska informationssystem, rumslig dataanalys. • Praktisk och teoretisk kunskap om maskininlärningstillämpningar. Erfarenhet med R-, Julia- eller Python-miljöer är en fördel. • Upplev att skapa visualiseringar för att kommunicera komplexa rumsliga data. • Registrering av publikationer i vetenskapliga tidskrifter. • Förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt och som en del av ett team. • Mycket bra kommunikationsförmåga på engelska. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Garry Peterson, garry.peterson@su.se, och Juan Carlos Rocha, juan.rocha@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Lediga jobb.  Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!