LetsGig & Mecenat
Gigg från: Peopleprovide AB

Arbetsrättsspecialist - Konsultuppdrag

  • HR & lön

Stockholm

People Provide söker för kunds räkning en arbetsrättsspecialist. Vi söker därför dig som är intresserad av ett uppdrag som arbetsrättsspecialist där du även är intresserad av en fortsatt anställning inom organisationen. Uppdraget är av komplex natur och är en spännande utmaning om du är intresserad av arbetsrätt och förhandling. Uppdraget: Vår kund är i behov av en arbetsrättsspecialist. Du kommer att komma in rollen som konsult för att efter 6-12 månader, förutsatt att båda parter är nöjda, bli överrekryterad och påbörja din anställning hos kunden. Uppdraget går initialt ut på att ta vid projektet med att förhandla fram en ny arbetstidsförkortning för samtliga anställda inom organisation. Du kommer också att ansvara för ett samverkansprojekt i syfte att förstärka förhandlingen med facket. Du kommer att agera rådgivande expert gentemot företagets 5 HR-BPs och stötta dessa i arbetsrättsliga frågor inom deras respektive affärsområden. Du kommer även att agera stöd och vara kontaktyta gentemot HR-specialisterna. Då rollen inte är kopplad till ett specifikt affärsområde kommer du ansvara för samtliga funktioner och kontor ute i landet. Du kommer även att ansvara för ett samverkansprojekt som kommer att förstärka förhandlingen med facket. Förekommande frågor inom arbetsrätten: - Arbetsbrist - Disciplinära ärenden - Tvister Centralt - Individärenden - Förvärv/avyttringar - Code of conduct/Compliance - Arbetsrättslig utbildning (E-learning och i klassrum) Övriga projekt: - Lönerevision med HRD - Kollektivavtalsfrågor - Delta i lönekartläggning med HR-ansvarig för Comp&Ben - Kortidsarbete förhandling&rutiner tillsammans med HR-ansvarig för Comp&Ben Kontaktytor i rollen: - Rapporterar till HR-direktör - HR-chefer och HRBP - Chefer inom organisationen - Almega - Avtalsansvarig - Löneavdelning - Juridik/legal-department Vem är du? Vi tror att du har god kunskap om svensk arbetsrätt och dokumenterad erfarenhet av förhandling med facket, såväl centralt som lokalt. Rollen kräver inte någon juridisk examen, du kommer att tillhöra HR-avdelningen och agera bollplank mot HR-personalen. Fler kriterier för rollen: - God kunskap i svenska och engelska, i såväl tal som i skrift. - Mångårig erfarenhet av en liknande roll. - Kandidatexamen inom HR/PA eller liknande. - Hands-on approach - Kommunicerar tydligt och rakt Kunden: Kundens kontor är beläget söder om Stockholm. Uppdragets beläggning är 100% och kontorsnärvaro är nödvändigt, nödvändigtvis inte på 100% under rådande omständigheter i samhället. Det är vidare viktigt i det här uppdraget att du är intresserad av en fortsatt anställning inom organisationen. Kunden vill hitta rätt person för detta uppdrag, men uppdraget börjar som en konsultanställning. Har du några frågor eller dylikt. Kontakta Anna Möller anna@peopleprovide.se, Anders Holtenius anders@peopleprovide.se eller Henric Ek henric@peopleprovide.se

Peopleprovide AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-03-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!