LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlstads Universitet

Universitetslektor i sociologi

  • Skola & utbildning

Karlstad

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Sociologin vid Karlstads universitet erbjuder en medelstor och etablerad ämnes- och forskarutbildningsmiljö, där såväl utbildning som forskning har en tydlig sociologisk profil och ligger i sociologins framkant. Det finns stor närhet till kollegor inom det egna och andra ämnen och mycket goda förutsättningar för forskningssamarbeten över ämnesgränserna. Det finns stor öppenhet för nya initiativ inom utbildning och forskning. Inom ämnet sociologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för ett samhällsvetenskapligt kandidatprogram: Samhällsanalytikerprogrammet, samt ett masterprogram: Kritisk samhällsanalys. Vi har varje år omkring 230 helårsstuderande Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning, utbildning och externa kontakter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella utbildnings- och forskningssamarbeten.   Forskningen som bedrivs fokuserar främst på: 1. Makt och motstånd, 2. Personligt liv, emotioner och vardagens organisering, samt 3. Ålderssociologi. Vi är även öppna för att bredda och utveckla ämnets forskning genom nya forskningsområden. Ämnet har forskarutbildning i sociologi, där doktorander även ingår i forskarskolan CRS vid Karlstads universitet. Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i sociologi och socialpsykologi på A-D nivå på fristående kurser och inom vårt program, där särskilt undervisning inom kvantitativ forskningsmetod kan ingå. Ytterligare arbetsuppgifter som handledning, examination, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i den dagliga verksamheten i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas delta i forskningen på ämnet, driva egna forskningsprojekt och bidra till att externa medel kommer ämnet till del. Anställningen förväntas att till minst 20 procent fullgöras inom grundutbildningen. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Arbetsuppgifterna kan också komma att omfatta undervisning på andra program som socionomprogrammet, psykologprogrammet och lärarprogrammet. I normalfallet ingår kompetensutvecklingstid om 20% i anställningen. Behörighetskrav För anställning som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i sociologi (eller motsvarande). Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 4 kap 4 § samt Karlstads universitets anställningsordning. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa. Bedömningsgrunder Särskild vikt läggs vid att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på svenska.  Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom sociologi är av stor vikt för anställningen. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vi fäster också stor vikt vid dina sociala förmågor som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras arbete. Forsknings- och/eller undervisningserfarenhet av kvantitativa forskningsmetoder samt god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med det omgivande samhället är av vikt. Villkor Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi förutsätter att den som får anställningen kommer befinna sig på plats i vår miljö. Övrigt Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Ansökan För mer information om ansökan gå till; https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar Sista ansökningsdag: 2021-05-09 Ange referens nr: REK 2021/44 Välkommen med din ansökan! HR Excellence in Research Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Karlstads Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-09
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!