LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Enhetschef LaboratorieMedicinskt centrum

  • Övrigt

Gotland

Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare är vår verksamhet och de gör skillnad varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten och skapar trygghet genom fokus på respekt, integritet och tillgänglighet. Om verksamheten Laboratorie Medicinskt Centrum Gotland (LMCG) är en resultatenhet och innehåller enheterna Kemlab, Transfusionsmedicin, Mikrobiologi,  Fyslab samt Vattenlab. LMCG är ackrediterat för kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin och ska utföra diagnostiska analyser eller vidarebefordra de analyser som ej kan utföras i Visby. Analyssortimentet på laboratoriet är relativt omfattande men motiverat med hänsyn till transporttider och de behov som den specialiserade vården har. Enheten har ca 45 medarbetare, mestadels biomedicinska analytiker, fördelat på de olika labben. Ett arbete har påbörjats för att se över möjligheterna till ett delat ledarskap på enheten på grund av dess storlek. Arbetsuppgifter Som enhetschef för LMCG är du organiserad under resursområde service- och diagnostik som leds av verksamhetschef. Uppdraget innebär ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi, utrustning och kvalitet på enheten. Du svarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten och väljer arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara. Till din hjälp har du sektionsledare med specialkompetenser inom de olika labmedicinska områdena samt för vattenlab. Utöver sektionsledare finns också specialist-BMA och kvalitetsansvariga för enheten. Förutom rollen som enhetschef för LMCG har du även en viktig funktion i resursområdets ledningsgrupp där du arbetar tillsammans med andra enhetschefer. Kvalifikationer Vi söker dig med utbildning på högskolenivå inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan högskoleutbildning som bedöms som likvärdig samt tre års arbetslivserfarenhet inom ditt område. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvårdsområdet. Erfarenhet av arbete inom laboratorieverksamhet är starkt meriterande, likaså arbete i ackrediterad verksamhet. Vi ser gärna att du har tidigare chefserfarenhet samt utbildning inom ledarskap, förbättringskunskap och kvalitet. Som person är du trygg i din chefsroll och drivs av att leda och utveckla verksamheten framåt. Genom att vara lyhörd tar du tillvara medarbetarnas engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. I ditt ledarskap har du förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv analysera, planera, organisera samt följa upp beslut och resultat. Ditt intresse för människor och din kommunikativa förmåga gör att du har lätt för att skapa goda relationer och kan se vikten av att samverka och samarbeta såväl inom som utom resursområdet. Du har ett kundfokus och utifrån den feedback som enheten får följer du upp och utvecklar, tillsammans med medarbetarna, era tjänster och interna processer. Övrigt Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!