LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Årstaskolan söker lärare för arbete i skolans nya studio åk 7-9

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Årstaskolan är en F-9 skola med 1050 elever och 155 medarbetare. Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla de elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov. Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär samt systematik, innovation och kreativitet i fokus. Sedan 2017 finns skolan på två platser: F-6 finns på Hjälmarsvägen nära Årsta torg, 7-9 finns på Simlångsvägen, bredvid Värmdö gymnasium och nära Gullmarsplan. Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam. Vi arbetar utifrån synsättet att elever vill om de kan samt att elevhälsoarbetet startar i klassrummet. Allt vi gör syftar till att utveckla elevernas kunskapsmässiga och sociala förmågor och det innebär att du och alla andra som arbetar på skolan ska • försöka fånga varje tillfälle att utveckla elevernas förmågor • alltid uppmärksamma och direkt åtgärda kränkningar för att skapa trygghet • alltid agera goda förebilder för eleverna i alla situationer Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som ett stöd för pedagogiska idéer. Våra prioriterade områden är systematiskt kvalitetsarbete och goda studieresultat. Arbetsbeskrivning Du kommer att ha en tjänst som består av två delar: - Lärare och samordnare i skolans studio som vi startar HT 21. Omfattar elever i åk 7-9. - Lärare i No-ämnen i åk 7-9 i ordinarie klass. Så här ser innehållet i tjänsten ut nästa läsår, fördelningen kan komma att ändras till kommande år. Vi behöver dig som både kan och vill arbeta med båda delarna. I båda uppdragen ser vi ämneskunskap, didaktisk skicklighet samt relationell kompetens som viktiga förmågor. Du har ett tydligt ledarskap som avspeglar sig i dina didaktiska val och din relationella förmåga. Utformning av skolans studio: Rollen i studion i denna tjänst är ny för skolan och håller på att utvecklas. Eftersom du kommer att ha en nyckelroll i studion så kommer du också att ha stor möjlighet att påverka utformningen på verksamheten. Rektor beslutar vilka elever som kommer att vara aktuella för undervisning i studion. Eleverna i studion kommer att fortsätta tillhöra sin klass. Vi avgör utifrån respektive elev när vi bestämmer hur tiden ska fördelas mellan undervisning i studion och undervisning i klassen. Du har ett dubbelt mentorskap för respektive elev, tillsammans med klassens mentor. Du har en samordnade roll för eleverna och lokalen och är också den som har kontakt med elevens andra mentor, andra pedagoger, vårdnadshavarna och framför allt en nära kontakt med eleven själv. Vi ser studion som en möjlighet att addera det en del elever behöver för att de ska komma till sin rätt och ges en ökad möjlighet till kunskapsutveckling. Detta innebär inte att vi minskar vårt fokus på en generellt tillgänglig lärmiljö och undervisning för alla elever på skolan. Vi arbetar sedan 2019 efter en gemensam modell för generella förutsättningar och anpassningar i klassrummet som vi kallar Årstalektionen. Vi vill ta del av hur du tänker att en välfungerande sådan här verksamhet ser ut och fungerar, vad som är viktigt och varför. Hur du gör för att få eleverna att lyckas? Beskriv detta i ditt personliga brev i din ansökan. Har du ytterligare frågor om studion och dess utformning så är du välkommen att höra av dig till oss. Det kan vara bra att känna till att vi även kommer att lägga ut en liknande tjänst för skolans F-6 del. Kvalifikationer Specialpedagogisk utbildning och kompetens ser vi som nödvändig för denna tjänst. Lärarlegitimation i Matematik och No-ämnen är också en förutsättning. Arbete i motsvarande verksamhet på en eller flera andra skolor ses som meriterande, det gör även en bred ämnesbehörighet. Goda kunskapsresultat för eleverna, utifrån deras förutsättningar, ses också som meriterande. Du är initiativtagande, flexibel och självgående. Andra viktiga egenskaper är gott omdöme, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Förmågan att skapa och bibehålla relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och andra kontaktytor är avgörande. Därutöver krävs förmåga att vara strukturerad för att planera verksamheten på kort och lång sikt. Övrigt Vi kommer att genomföra intervjuer löpande och uppmanar dig därför att inte vänta med din ansökan. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!