LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Boendekoordinator

  • Vård & assistans

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Enheten för ekonomiskt bistånd ligger under sociala avdelningen. Sociala avdelningen arbetar systematiskt med att arbeta i processer med fokus på resultat för individen. Enheten för ekonomiskt bistånd ansvarar för att utreda, bedöma samt besluta om ekonomiskt bistånd. Genom välutredda och målformulerade insatser stödja och stärka den enskildes förmåga till att bli självförsörjande och självständig. Målgruppen är personer som bor inom Södermalms stadsdelsområde och som inte kan tillgodose sina grundläggande ekonomiska behov. På enheten arbetar idag ca 35 personer, fördelat på tre arbetsgrupper: stöd och samordning, utredningsgrupp och mottagningsgrupp. Under mottagningsgruppen finns handläggare som arbetar med vräkningsförebyggande arbete och en boendecoach. Varje grupp har en biträdande enhetschef som leder och fördelar arbetet. På enheten finns en samordnare och för närvarande en 50% FUT tjänst. Medarbetarna inom enheten drivs av ett genuint intresse av att stödja människor till egen försörjning. Vi har ett starkt engagemang i det sociala arbetet och vi är lojala och hjälpsamma mot varann. Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och vi har en egen trivselgrupp bestående av medarbetare som bjuder in till olika aktiviteter. Här finns även en hälsoinspiratörer för att främja hälsan och ett sunt arbetsliv hos medarbetarna. Arbetsbeskrivning Vi söker dig som är socionom och har minst två års erfarenhet från socialtjänsten, främst med arbete med boende frågor. Som boendekoordinator är du är spindeln i nätet mellan den sökande, socialtjänst, hyresvärd och andra professionella kontakter. En del av uppdraget innebär information- och utbildningsinsatser, motiverandesamtal samt rent praktisk hjälp stödja individen att behålla och/eller finna självständiga boenden. I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners såsom SHIS (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) och andra fastighetsförvaltare/förmedlare/ägare. Arbetet innebär förutom dokumentation och beslutsfattande även att föra statistik utifrån uppdragen. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; individens perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik! Kvalifikationer Du har socionomexamen Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Övrigt Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!