LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lvls STACC AB

Affärsorienterad Konsultchef Commerce

  • HR & lön

Stockholm

Om rollen som Konsultchef Som konsultchef på Valtech har du personalansvar för 20-30 konsulter som sitter i uppdrag, antingen ute hos kund eller på vårt kontor i Stockholm. Ditt uppdrag handlar till stor del om att vara en trygg och tydlig ledare som ansvarar för att dina konsulter trivs på Valtech. Detta gör du genom att ha en tät kontakt med konsulterna och konstant följa upp deras arbete och utvecklingskurva. Du ansvarar även för rekrytering av nya konsulter samt tillsammans med Affärsutvecklingschefer och Sourcing chef bemanna våra uppdrag med rätt kompetenser. Du ser både till konsulternas och kundernas bästa. Nöjda konsulter och nöjda kunder är ditt absoluta mål. Hos Valtech är ingen en solospelare utan de gemensamma satsningarna och stordåden är vad som lyfts fram. Du ska arbeta för att dina konsulter har allt som krävs för att de ska kunna presentera på topp. Viktiga värdeord är kompetens och ödmjukhet som genomsyrar hela organisationen. Exempel på arbetsuppgifter - Personalansvar för 20-30 väldigt drivna och självgående konsulter med varierande erfarenhet, som spänner från mångårig erfarenhet till nya i arbetslivet. - Stimulera och säkerställa konsulters utveckling via uppdrag och kompetens-utvecklingsaktiviteter. - Ansvara för en konstant dialog med konsulter om deras situation för stunden och hur de önskar att utvecklas framöver/göra härnäst. - Ge feedback på konsulters prestationer. - Sätta tydliga mål och stimulera att dessa mål uppnås och överträffas. - Följa upp konsulternas beläggningsgrad och tillsammans med kund-ansvariga och konsulter verka för att beläggningsmålen nås. - Konstant kalibrera om företaget har de kompetenser de behöver och analysera inom vilka områden bör vi växa med hänsyn till kundernas behov och efterfrågan. - Örat mot rälsen, vad händer i omvärlden och vad betyder det för Valtechs kompetensbehov. - Förmedla företagets vision och planer till de konsulter du ansvarar för, vara en tydlig kulturbärare. - Ta tillvara på åsikter och idéer från medarbetare. - Rekrytering av nya konsulter och attrahera nya medarbetare till Valtech. - Arbeta med lönesättning och lönemodeller som ett aktivt styrmedel samt genomföra lönesamtal. - Deltaga i planering och genomförande av events, såväl interna som externa. - Account Management för en eller flera kunder. - Budgetansvar för konsultgrupp. - Agera stöd till teamchefer och skapa en stark laganda för hela Valtech. Dina egenskaper/erfarenheter: - Erfarenhet av att arbeta i en leveransorganisation, gärna konsultbranschen. - Akademisk bakgrund inom tech. - Erfarenhet av roll som utvecklare (för förståelse). - Minst 2 års erfarenhet som konsultchef/teamledare. - Säker och trygg i ditt ledarskap. - Genuint intresse för sina medarbetares utveckling och förmåga att kombinera Valtechs mål med individens. - En ”peoples person” som har lätt att arbeta med många olika typer av individer. - Drivs av att bygga relationer och att upprätthålla dem långsiktigt. - Mycket kommunikativt rak och tydlig, inte rädd för att ge konstruktiv feedback. - Resultatorienterad, se/stötta varje individ och få dem att växa. - Då Valtech har en stark företagskultur är det viktigt att du trivs att vara del av en uttalad gemenskap. - Mycket närvarande och trygg ledare med hög integritet då dina medarbetare är extremt kompetenta och starka profiler, detta får ej skrämma dig. - Flexibel och trivs med att det är en rörlig spelplan. - Orädd och uppskattar att driva egna initiativ. Fakta Valtech Valtech grundades i Frankrike 1993 och har funnits i Sverige sedan 1999. Huvudkontoret finns idag i London. Globalt har Valtech verksamheter i totalt 16 länder (37 kontor) och 2600+ anställda medarbetare globalt. I Sverige finns 280 anställda som sitter i fantastiska lokaler i Kungliga Myntet vid Stadshuset i Stockholm samt på Kungsgatan i Göteborg. Valtech är en digital partner som med kreativitet, teknik och lättrörliga arbetssätt gör våra kunder bättre. Vi samlar olika specialister under ett och samma tak. Ungefär två tredjedelar av våra konsulter har sina rötter i tekniken medan en tredjedel fokuserar på strategi, upplevelse och design. Varför Valtech? Valtech har sedan etableringen 1999 haft en stadig tillväxt och är en global digital partner med lokal förankring. Under åren har vi lyckats behålla det lilla företagets känsla i en allt större organisation med snabba beslutsvägar, platt organisation, liten overhead samt lyhördhet för kundens önskemål och medarbetarnas initiativ. Valtechs värdeord; Share, Dare & Care genomsyrar varje steg i affären och är något som alltid eftersträvas. Valtech är ett företag i förändring. Det betyder att du kan vara med och påverka vår, och således din egen framtid. Du kommer att arbeta tillsammans i team med passionerade utvecklare, nyfikna och analytiska experience designers och formidabla formgivare. Och framför allt: Valtech erbjuder en inkluderande arbetsmiljö med stor frihet att utveckla din egen roll. På Valtech sätter man alltid laget före jaget och det är alltså viktigt att du är en god ”team player”. Andra viktiga värdeord är kompetens och ödmjukhet som genomsyrar hela organisationen.

Lvls STACC AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-03-27
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!