LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mälardalens Högskola

Universitetslektor i Fysioterapi

  • Skola & utbildning

Västerås

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022. På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med landsting, kommuner och företag i regionen. Anställningsinformation Anställningsform: Vikariat 210801-220630 Omfattning: Heltid Sista ansökningsdag: 2021-04-12 Stationeringsort: Västerås Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), Avdelningen för fysioterapi Arbetsuppgifter I anställningen ingår främst att arbeta med undervisning samt utveckling och planering av utbildning inom högskolans fysioterapeutprogram. I anställningen ingår att delta i såväl den teoretiska undervisningen som den verksamhetsförlagda utbildningen. Arbetsuppgifterna innefattar även ansvar för handledning och examination av examensarbeten inom fysioterapi med inriktning beteendemedicin Behörighetskrav Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas. Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning. I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning. Bedömningsgrunder Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. För anställning krävs legitimation som sjukgymnast/fysioterapeut och att den sökande har disputerat inom för utbildningen relevant ämne. Den sökande ska i sitt arbete vara strukturerad, noggrann och självständig Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Meriterande Utbildningen har en beteendemedicinsk profil. Därför ses det som meriterande om sökande har erfarenheter av att arbeta med beteendemedicin inom fysioterapi både i utbildning och kliniskt och även innehar egen forskning med denna inriktning.  Erfarenhet av att undervisa i såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetod. Meriterande är också visad förmåga att förmedla undervisning på engelska språket samt erfarenhet av och intresse för distansundervisning. Samproduktion/samarbete med det omgivande samhället är meriterande. Ansökan Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Mälardalens högskola HR-sektionen Ref.nr: 2021/0757 Box 883 721 23 Västerås Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Mälardalens Högskola

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!