LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stiftelsen Hotellhem i Stockholm

Chef till trygghetsteamet

  • Övrigt

Stockholm

Välkommen till SHIS SHIS är ett bostadsföretag; en stiftelse inom Stockholms stad med ett bostadssocialt uppdrag. Främst som utförare åt socialtjänsten tillhandahåller vi bostäder och bostadssocialt stöd för personer som av skilda skäl har svårigheter att få bostad på den reguljära bostadsmarknaden. Vi är också en viktig aktör i stadens mottagande av nyanlända. Vi har för närvarande ca 240 anställda och ett 50-tal fastigheter med ca 4 500 lägenheter. Vi har en dynamisk verksamhet och har expanderat senaste åren. Vi genomför nu en förändring av vår verksamhet för att säkra framtida behov och skapa en långsiktigt hållbar lösning. Vi söker därför en engagerad och erfaren ledare som vill ta sig an uppdraget som sektionschef hos oss i denna förändringsprocess. Ditt uppdrag Trygghetseamet består av ca 10 medarbetare vilka arbetar som trygghetsvärdar. Du har en viktig roll i arbetet att leda verksamheten för att uppnå mål och resultat. Du kommer arbeta såväl strategiskt som operativt och du har övergripande personal- och budgetansvar.  Du rapporterar till säkerhetschefen och ingår i ledningsgruppen. Du arbetar i nära samarbete med övriga sektionschefer inom SHIS och har gemensamt med andra chefer, ett stort ansvar för att SHIS utvecklar säkerhet- och trygghetsfrämjande insatser med goda resultat. I rollen ingår att stötta chefer och medarbetare i trygghets- och säkerhetsrelaterade frågor, samt att omvärldsbevaka och säkra att SHIS anpassar sig till dagens och framtidens utmaningar. Du planerar och genomför utbildningsinsatser. Rollen innehåller många kontaktytor och du ansvarar för att bibehålla och vidareutveckla samarbetet med våra många samarbetspartners samt att utveckla goda och långsiktiga relationer med nya möjliga leverantörer/ samarbetspartners. Din bakgrund Ditt ledarskap kännetecknas av en god förmåga att inspirera, skapa goda relationer och engagemang. Tillsammans med dina medarbetare och övriga chefer vill du arbeta för ständiga förbättringar inom verksamheten samtidigt som du värnar om att skapa en god arbetsmiljö. Du har stor integritet och mod att ta ansvar och fatta beslut, prioritera utifrån vad en situation kräver och ser till hela verksamhetens bästa. Du behöver vara tydlig både vad gäller uppdrag och förväntningar av resultatet. Du ska kunna inspirera till gemensam ansvarskänsla och delaktighet genom tillit och förtroende. Som chef ska du se ditt ledarskap utifrån rollen som möjliggörare för medarbetarna. Du behöver vara kommunikativ och tycka att det är roligt och inspirerande att samverka och leda i förändring. För denna tjänst krävs att du har: - Slutförd gymnasieutbildning. - Minst 3 års arbetslivserfarenhet med relaterade arbetsuppgifter. - Kunskaper om metoder för lågaffektivt bemötande samt goda kunskaper om säkerhetsförebyggande insatser. - Arbetslivserfarenhet som chef och ledare och att driva förändring och utvecklingsinsatser. - Erfarenhet av att arbetsleda i uppdrag med olika målgrupper i utsatthet/ohälsa, med olika bakgrund och förutsättningar. - Kunskap och erfarenhet av professionellt, evidensbaserat trygghetsskapande arbete. - Kunskaper om och vana att tillämpa verktyg som lågaffektivt bemötande, MI och relaterade verktyg. - God svenska och engelska i tal och skrift - Körkort B Det är meriterande om du har erfarenhet av: - Eftergymnasial utbildning till inom säkerhet/socialt arbete. - Arbete som behandlingsassistent, fritidspedagog, socialpedagog eller liknande alternativt arbete där trygghetsskapande insatser varit ett fokus i arbetet. - MI-utbildning, dokumenterad - Språkkunskaper utöver svenska och engelska - Kunskap av att dokumentera/föra journalanteckningar. Läs gärna mer om oss på www.shis.se Välkommen med din ansökan! Övrigt Arbete under oregelbundna tider (kvällar och helger) förekommer i viss utsträckning. För rollen gäller nolltolerans mot missbruk av alkohol eller bruk/missbruk av droger av receptbelagda mediciner som inte är utskriva av läkare. Utdrag ur belastningsregistret tas. Personlig lämplighet (testas genom färdighets- och personlighetstest). Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!