LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Biträdande rektor till Sofia skola, med ansvar för F-3

  • Övrigt

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskolor. Sofia skola är en klassisk och mycket vacker monumental skolbyggnad på östra Södermalm. Skolan är populär, många vill ha sina barn här och idag har skolan ca 900 elever i skolåren F-9 och ca 130 anställda. En bra verksamhet, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolan. Samtliga skolans tillsvidareanställda lärare har legitimation. Elevens bästa är ledstjärnan i de beslut vi fattar. Vi vill ge alla våra elever de bästa förutsättningarna att kunna göra de val man önskar senare i livet. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö. Till Sofia skola hör även Sofia Distans som ger distansundervisning till elever bosatta i utlandet. Arbetsbeskrivning Vi söker dig som vill bidra till skolans utveckling och ingå i skolans ledningsteam tillsammans med rektor och fyra biträdande rektorer Under rektors ledning tar du ett aktivt ansvar för den pedagogiska verksamheten i skolåren F-3, skola och fritidshem, du leder och coachar dina medarbetare, och i gott samarbete verkar för, att den utbildning Sofia skola ger eleverna håller hög kvalitet I uppdraget ingår att fortsätta utveckla såväl skol- som fritidshemsverksamheten så att eleverna upplever skoldagen som en helhet Du tar ansvarar för att eleverna får det stöd och de utmaningar de behöver för sin måluppfyllelse Kvalifikationer Du har en grundutbildning som lärare eller fritidslärare helst mot grundskolans tidigare år och erfarenhet som biträdande rektor. Vi ser gärna att du har specialpedagogisk kompetens. Rektorsprogrammet är meriterande. För att möta skolans utmaningar behöver vi dig som är engagerad, lyhörd, uppmärksam, ansvarstagande och tar initiativ till att utveckla verksamheten. Du har god överblick och förmåga att strukturera, planera och organisera arbetet och verksamheten Du är väl insatt i skolans systematiska kvalitetsarbete och i samarbete hittar former för att bedriva ett kontinuerligt uppföljningsarbete Du har god samarbetsförmåga Tillsammans med arbetslag utvecklar du undervisningen och de fora där vi kontinuerligt kommunicerar innehåll och elevernas resultat till elever och vårdnadshavare Tillsammans med arbetslag och medarbetare skapar du en trygg och stimulerande lärmiljö Du är en god ledare och chef och skapar engagemang och delaktighet. Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetenser på bästa sätt, samt har kompetens och erfarenhet av att hålla utvecklings- och lönesamtal Du skapar förutsättningar för att utveckla det kollegiala lärandet i arbetslagen Med lätthet formulerar du dig i tal och skrift och har god dokumentations- och IT vana Du är väl insatt i skolans styrdokument   Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!