LetsGig & Mecenat
Gigg från: Örebro kommun

Förvaltare med kompetens inom kulturmiljö till Stadsbyggnad

  • Övrigt

Örebro

Vi söker dig med kompetens inom det biologiska kulturarvet som vill utveckla kommunens kulturreservat till att bli än mer attraktiva för rekreation och upplevelser för både örebroare och besökare. Karlslund och Sommarro är tätortsnära kulturlandskap med spännande historia och rik natur! Om tjänsten  Vårt arbete på Stadsbyggnadskontoret är att säkerställa och utveckla en attraktiv, ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar miljö i samhället, vilket ställer krav på smart stadsplanering. Örebro är inne i en intensiv tillväxt vilket innebär flera utmaningar. Vi planerar för både nya bostäder och verksamheter samtidigt som vi satsar på att skydda natur- och kulturmiljöer samt utveckla friluftsliv och rekreationslandskap/kulturlandskap nära örebroarna. Örebro kommun har fyra gånger blivit utsedda till Sveriges Friluftskommun, vill du vara en del av det och fortsätta utveckla vårt arbete?  Du kommer att ingå i Naturvårdsenheten i ett team med sex kollegor, vi är en av enheterna på Mark- och exploateringsavdelningen. Vi arbetar bl.a. med att utveckla och förvalta våra 21 kommunala natur- och kulturreservat. Två av dessa är kulturreservat och det är där vi vill förstärka den kulturhistoriska kompetensen på enheten med denna nya tjänst. Vi har en nyantagen strategi för kulturreservatet Karlslund där du får en central roll att samordna arbetet både inom kommunen och med verksamheterna i området för att öka områdets attraktivitet.  Naturvårdsenheten arbetar aktivt med planering för ett hållbart samhälle. Naturvårdsfrågorna innehåller flera utmanande delar som att bevara och utveckla biologisk mångfald, kulturmiljöer, utveckla attraktiva rekreationsmiljöer och folkhälsa.  Vill du vara med och • förvalta och utveckla kulturreservat som tex. Karlslund och Sommarro: två av Örebros tätortsnära kulturlandskap med höga kultur- och naturvärden • förverkliga strategin för Karlslund • i en framtid kan även naturreservat med höga kulturmiljövärden vara aktuellt att förvalta • bidra till en god livsmiljö och attraktiv stad • avväga olika intressen (t.ex. kulturmiljö, naturvård) • utveckla och förvalta kommunens natur-, kulturvärden och kulturlandskap för rekreation, upplevelser och friluftsliv  Då kan du vara den vi söker!  Huvudsakliga arbetsuppgifter • ingå i ett team och arbeta med många spännande och varierade arbetsuppgifter inom kulturmiljö och naturvård • förvalta och utveckla kommunens kulturreservat (t.ex. trädgård, natur- och kulturmiljöer) • samordna förvaltningar och verksamheter inom reservaten • ansvara för investeringsprocessen för kulturreservaten • planera och genomföra konkreta investeringar (tex. restaurering av kulturlandskap, besöksanordningar m.m.) • stötta kollegor med din specialkompetens • formulera beslutshandlingar och föredra i ansvarig politisk nämnd Kompetenskrav • akademisk examen inom exempelvis kulturmiljövård, naturvård med inriktning på kulturmiljö, landskapsvård, trädgård eller liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdig • tre års erfarenhet av arbete med kulturmiljövård/landskapsvård • B-Körkort  Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande • erfarenhet av skötsel av värdefulla natur- och kulturmiljöer • kunskap om historiska trädgårdsanläggningar • erfarenhet av projektledning • erfarenhet av att planera och genomföra konkreta investeringar (t.ex. restaurering av kulturlandskap, besöksanordningar m.m.) • erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation  Omfattning och tillträde Anställningsform: tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100% Tillträde: enligt överenskommelse Antal tjänster: 1 Om arbetsplatsen Vill du vara med och påverka utvecklingen av det framtida Örebro? Stadsbyggnadskontoret söker dig som vill ha spännande utmaningar och hjälpa till att driva planeringen av Örebro framåt. Vi erbjuder ett kreativt, utmanande och stimulerande arbete tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare där du får vara med och utforma lösningar för det framtida Örebro! Stadsbyggnad arbetar i nya aktivitetsbaserade lokaler med modern teknik i centrala Örebro. Tillsammans med förvaltningarna inom samhällsbyggnadsområdet, vilket ger goda förutsättningar till samverkan.  Övrig information Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb. Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Ansökan Sista ansökningsdag är 16 januari. Välkommen med din ansökan! Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Örebro kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!