LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Doktorand i medicinsk vetenskap

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Titel på projektet: Tidiga miljöfaktorer och risken för inflammatorisk tarmsjukdom: En Nordisk födelsekohort studie Arbetsuppgifter Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning Projekt: Inflammatorisk tarmsjukdom (”IBD”, inflammatory bowel disease) är kroniska sjukdomar som ofta debuterar i barndomen och med stark negativ inverkan på hälsa och livskvalitet. Efter kraftigt ökat i förekomst de senaste åren, tros idag 0,5% i västvärlden ha IBD. Orsaken till ökningen är okänd men miljöfaktorer, bl.a. tidigt i livet, har sannolikt påverkat sjukdomsutvecklingen. Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att i ett nordiskt samarbete mellan två födelsekohorter öka förståelsen för tidiga miljöfaktorers påverkan på risken att utveckla IBD i barndomen. Vi kommer analysera data från cirka 82 000 barn födda 1997–2009 i Sverige (”ABIS studien”) och Norge ”(Mo Ba studien”) och som följts fram till slutet av 2020 för utveckling av IBD. Diagnosen IBD kommer identifieras genom länkade data från nationella patientregister. Projektet har högkvalitativa data från enkäter och register. Doktorandprojektet avser bl.a. besvara följande viktiga frågor: • Påverkar rökning tidigt i livet barns risk att utveckla IBD? • Är socioekonomisk status och levnadsvillkor tidigt i livet barns risk att utveckla IBD? • Leder psykisk stress tidigt i livet till en ökad risk för senare IBD hos barnet? Dessa faktorer har i studier av bristande kvalité föreslagits påverka risken för IBD. Till skillnad från tidigare data har denna studie en prospektiv design och en klart större statistik styrka. Förhoppningen är att ökad kunskap om dessa miljöfaktorer på sikt kan leda till sätt att förebygga IBD. Det är viktigt att doktoranden har en god förståelse för epidemiologi. Doktoranden kommer att arbeta självständigt med att bearbeta/analysera storskaliga data. Kandidaten måste vara organisatorisk, effektiv, ansvarsfull och kunna arbeta självständigt men också i grupp. Goda kunskaper i engelska och svenska, i tal och skrift, är nödvändigt. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Behörighet För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller det grundläggande- och särskilda behörighetskravet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  Anställning Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse men vi ser gärna tillträde så snart som möjligt. Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  Kontaktuppgifter för anställningen Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren, Karl Mårild, docent, institutionen för kliniska vetenskaper, telefon: +46-765887277, e-post: karl.marild@vgregion.se Ansökan För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-18     Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!