LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Socialsekreterare till vår insatsgrupp

  • Vård & assistans

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Farsta stadsdelsområde växer och utvecklas, det byggs nya bostäder och förskolor. Området består av tio stadsdelar av skiftande karaktär med villaområden, tunnelbaneförorter och centrala Farsta med sin höghusbebyggelse. Det är nära till kommunikationer och till naturen samt Farsta centrum med butiker och restauranger. I Farsta bor cirka 60 000 invånare och inom Farsta stadsdelsförvaltning arbetar cirka 1 400 medarbetare. Arbetsplatsbeskrivning Enheten för ungdom består av en mottagningsgrupp, utredningsgrupp, insatsgrupp samt en administration med sammanlagt 30 medarbetare tre biträdande enhetschefer samt en enhetschef. Vi har ett nära samarbetet med Enheten för barn där även familjevården ingår. Vårt team av administratörer ger stöd i det dagliga arbetet till båda enheterna. Mottagningen arbetar också för båda enheterna. Vi har även en verksamhetsutvecklare som stöd i vårt utvecklingsarbete. Farsta stadsdelsförvaltning erbjuder att attraktiv arbetsplats där miljön präglas av nyfikenhet, öppenhet, hjälpsamhet och förtroende där vi arbetar utifrån verksamhetens bästa. Du omges av engagerade och kunniga kollegor med stort driv. Du erbjuds goda möjligheter till friskvård och flexibel arbetstid. Vi har en friskvårdstimme i veckan och förvaltningen har ett årligt friskvårdsbidrag om 1000 kr genom friskvårdsportalen Actiway. Stadens medarbetare har rabatterade avgifter på ett antal tränings- och friskvårdsanläggningar, varav flera belägna i stadsdelen. Arbetsplatsen är centralt belägen i ljusa lokaler i Farsta centrum nära T-banan, nära till restauranger och ett stort affärsutbud. Med tunnelbana eller pendeltåg reser du hit på ca 20 min från centrala Stockholm. Arbetsbeskrivning Insatsgruppen består av 7 socialsekreterare och en biträdande enhetschef. Vi har en tät samverkan med utredningsgruppen som utreder behov av stöd och skydd. Som socialsekreterare i insatsgruppen arbetar du med att följa upp och utreda placerade ungdomars situation, enligt So L och LVU. Målgruppen är ungdomar mellan 13-21 år och deras familjer. I insatsgruppen ingår även att följa upp placerade ensamkommande ungdomar. Målet med uppföljningarna är att säkerställa att ungdomarna får det stöd de är i behov för att utveckla sin fulla potential. Vi arbetar enligt BBIC och vårt arbete med barn/ungdomar, deras familjer och nätverk präglas av förhållningssättet Signs of Safety. Vi arbetar aktivt med att mobilisera och involvera barns och ungas nätverk för att tillsammans med dem hitta lösningar på svårigheter i barnets/den unges hemmiljö. Uppdragen innebär många kontaktytor både internt och externt samt samverkan med olika aktörer. Vi har ett nära samarbete med vår öppenvårdsenhet som arbetar utifrån en systemteoretisk förankring och anpassar sina insatser efter klientens och dennes nätverks styrkor och behov. Vår samverkan med polisen, skolor, barn- och ungdomspsykiatri fungerar väl. Vi har också en fungerande samverkan med andra verksamheter inom stadsdelen, så som relationsvåldsteamet, Enheten för arbete, integration och bistånd samt med vuxenenheten som arbetar med missbruk och socialpsykiatri. Du kommer erbjudas individuellt anpassad introduktion och ett nära ledarskap. Är du mer erfaren gör vi tillsammans en långsiktig utvecklingsplan för att på bästa sätt främja din fortsatta utveckling. Samtliga grupper har extern handledning. Till din hjälp har du stöd och handledning från chef och kollegial mentor. På vår enhet har du stort utrymme att använda ditt kunnande och du ansvarar tillsammans med dina kollegor i gruppen för att det sociala arbetet genomförs rättssäkert, professionellt och med ett gott bemötande. Kvalifikationer Du som söker har socionomexamen och gärna tidigare erfarenhet av myndighetsutövning. Tidigare erfarenheter av arbete med BBi C, SAVRY och ADAD är meriterande. Det är bra om du är förtrogen med Signs of Safety. Du tycker om att ta eget ansvar och har självklart den unge i fokus! Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Som person behöver du ha en personlig mognad och god empatisk förmåga. Du har god analytisk förmåga och du uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt. Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Eftersom arbetet innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du har intresse och engagemang att tillsammans med gruppen utveckla kompetenser, arbetssätt och gemenskap. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Övrigt I tjänsten ingår det en del inrikes resor.    Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!