LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Kurator till Lindholmens Tekniska Gymnasium

  • Vård & assistans

Göteborg

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. ARBETSUPPGIFTER Lindholmens Tekniska Gymnasium är en skola som handlar om teknik i teori och praktik, på höjden och bredden och i alla dess former. Här jobbar runt 80 medarbetare med att skapa de bästa förutsättningarna för att cirka 890 elever ska få så goda förutsättningar som möjligt att klara sina studier på Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet eller Sjöfartsutbildningen. Skolan ligger vackert belägen på Norra Älvstranden och sedan förra höstterminen har vi dessutom flyttat in i helt nya lokaler. Men teknik är inget utan människor, och nu letar vi efter någon som vill leda vårt värdegrundsarbete och få det att bli synligt, levande och prägla hela vår verksamhet. Alla som kommer in i vår skola vill vi ska känna sig sedda och välkomna. Vi vill jobba med värdegrundsarbete tillsammans med våra branscher för det är ju deras framtida medarbetare som vi utbildar. Ditt fokus kommer att vara att arbeta på gruppnivå och vara ute mycket i verksamheten. I rollen som kurator ska du vara drivande i vårt värdegrundsarbete, främja trygghet och öka elevernas känsla av delaktighet och inflytande. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att utbilda och handleda övrig personal i värdegrundsarbete, samt att finnas till hands i skolans rastmiljöer, vara synlig och närvarande i verksamheten samt en central värdegrundsperson för eleverna. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom socialpsykologi och pedagogik, eller motsvarande. Kanske är du socialpedagog eller beteendevetare eller socionom? Du ska ha god kunskap om skolan och dess styrdokument samt dokumenterad erfarenhet av att handleda pedagoger och elevhälsa inom värdegrundsområdet och gärna ur ett processorienterat perspektiv. Du bör ha erfarenhet av arbete med olika ungdomsgrupper och vana vid att samverka med olika samhällsstödjande funktioner som exempelvis socialtjänst, fältassistenter, Polisen och ungdomsmottagningar. Du behöver vara en trygg och ansvarstagande person som gillar att arbeta med både vuxna och ungdomar och som trivs i skolmiljö. Du har en förmåga att överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver och självständigt ta beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du ser möjligheter till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik på ett konstruktivt sätt. Det förändringsarbete som du driver är både på lokal och övergripande nivå. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i mötet med elever samt god samarbetsförmåga. ÖVRIGT Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-19
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!