LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Stockholms län

Konferens och IT- tekniker

  • IT & programmering

Stockholm

Arbetsplatsbeskrivning Enheten för hållbarhet, upphandling och service är den del av avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd. Enheten har till uppgift att ge service, konsultativt och proaktivt stöd till myndighetsledningen och organisationens kärnverksamheter. Enhetens arbetsområden är upphandling, inköp, interna arbetet med hållbarhet, lokaler, service och konferensverksamhet. Vi arbetar både på kontoret och på distans. Vi har möten digitalt och möten på kontoret, vilket ställer höga krav på att vår teknik ska fungera på bästa sätt.   Arbetsuppgifterna Vi söker en konferens och IT- tekniker. Dina arbetsuppgifter är att vara ett stöd i myndighetens användning av AV-teknik, ljud och ljusfrågor och datateknik samt att arbeta i nya digitala mötesplattformar för stora möten. I uppdraget ingår även att arbeta med det interna teknikstödet vad gäller datorer med tillbehör, skrivare, kopiering och mobiltelefoni i nära samarbete med länsstyrelsens IT avdelning. Vår centrala IT-support för alla länsstyrelser är placerad vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Du kommer vara med och inventera behov för att få vår framtida IT-miljö så användaranpassad som möjligt. Arbetet innebär en viss del administrativa uppgifter. Du kommer också vara en del i myndighetens utveckling inom IT.   Kvalifikationer Du ska ha • Lägst gymnasieutbildning samt utbildning inom aktuellt verksamhetsområde som arbetsgivaren bedömer relevant • Erfarenhet från arbete med liknande arbetsuppgifter • Yrkesmässig erfarenhet av metodisk felsökning och felavhjälpning av datorer och kringutrustning • Dokumenterade kunskaper och erfarenheter inom nätverk (TCP/IP, DNS, DHCP) samt Active Directory (AD) • Erfarenhet inom ljud- och ljusteknik i konferensmiljö och videoteknik. • Goda kunskaper gällande vanligt förekommande applikationer och Microsofts operativsystem inom både klient och server. • Goda kunskaper i svenska och engelska i skrift och tal Det är meriterande om du har • Erfarenhet från statlig verksamhet • Grundläggande kunskap om upphandling, avtal och avrop • Erfarenhet från IT-upphandlingar och framtagande av kravspecifikation • Utbildning och/eller erfarenhet inom information och datasäkerhet   Du ska vara Vi söker dig som har en pedagogisk förmåga i ditt arbetssätt och är lösningsorienterad. Du är kommunikativ, tar egna initiativ och kan se helheten i våra frågor och också föreslå prioriteringar. Du är serviceinriktad och tillmötesgående och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt skapa goda relationer.  Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer. Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang. Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Som anställd på Länsstyrelsen Stockholm kan du komma att bli en del av myndighetens krisledningsarbete. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!