LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Västerbottens län

Vikarierande täkthandläggare prövning av miljöfarlig verksamhet

  • Övrigt

Umeå

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap. Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för. Arbetsplatsen har för närvarande 280 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef. Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt! Miljöenheten präglas av framåtanda och vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierade kompetenser. Arbetsmiljön är kreativ och utvecklande och alla har en stor del eget ansvar. Vi arbetar digitalt och erbjuder medarbetarförmåner som bland annat flexibel arbetstid, distansarbete, semesterväxling och friskvårdsbidrag. ARBETSUPPGIFTER Miljöenheten hanterar frågor inom en stor del av miljöbalkens område. Vi bedriver tillsyn och prövning av allt från stora industrianläggningar till mindre vattenärenden. Många av miljöfrågorna finns inom expansiva näringar som bland annat gruvor och vindkraft. Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och utvecklande miljö. Tjänsten gäller ett vikariat under ett år för en medarbetare som ska vara tjänstledig. Arbetet kommer främst att innebära att hålla i och genomföra samrådsprocessen enligt 6 kap. samt handläggning av tillståndsärenden för täktverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken i miljöprövningsdelegationen. Arbetet innefattar många kontaktytor med enskilda, företag, kommuner och andra myndigheter. KVALIFIKATIONER • Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och har goda kunskaper om miljölagstiftningens tillämpning för miljöfarliga verksamheter. • Du bör ha erfarenhet av att arbeta med prövning och/eller tillsyn av täktverksamhet inom privat eller offentlig sektor eller annan erfarenhet som bedöms som likvärdig. • Du ska vara resultatinriktad, ha god analytisk förmåga och vara bra på att arbeta självständigt och samtidigt ha god samarbetsförmåga. • Du ska också ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift, då externa kontakter och att skriva beslut är en viktig del av arbetet. Vid urval kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. B-körkort krävs, då fältbesök ingår i tjänsten. ÖVRIGT Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering. Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler. Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt. Ange ditt löneanspråk. så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!