LetsGig & Mecenat
Gigg från: Växjö kommun

Kvalitetssamordnare till Växjölöftet vuxenutbildning

  • Skola & utbildning

Växjö

Avdelningen Arbete och lärande - avdelningen för full sysselsättning - har cirka 200 anställda och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där arbetsmarknads-, utbildnings-, bistånds- och integrationsfrågor möts och hanteras. Kommunal vuxenutbildning i Växjö kommun är ett betydelsefullt redskap för integration och arbete. Härigenom ska kommunen utveckla och ge stöd för vuxnas lärande i form av undervisning, handledning och vägledning samt bedömning av kunskaper. Det ska erbjudas flexibilitet ur ett individperspektiv för att i vissa fall kunna ge möjlighet till kombinationer mellan studier och annan verksamhet. Kommunal vuxenutbildning syftar till att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällsliv samt att främja sin personliga utveckling. Kommunal vuxenutbildning har två nivåer, grundläggande- och gymnasial nivå, som har sina motsvarigheter i grundskolan och gymnasieskolan. Inom utbudet ryms särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, yrkeshögskoleutbildning, yrkesutbildningar och teoretiska kurser i olika former såsom distans- och klassrumsbaserad undervisning. Kommunal vuxenutbildning bedrivs genom auktorisationsavtal med olika utbildningsanordnare. ARBETSUPPGIFTER Som kvalitetssamordnare kommer du att ha en central roll på enheten. Du kommer att planera och genomföra regelbunden kvalitetsgranskning, uppföljning och tillsyn av vuxenutbildningen på entreprenad. Du kommer att följa upp om skolornas verksamhet bedrivs utifrån skollagens och avtalets krav. I ditt granskningsarbete kommer du att ta fram analysrapporter som ska vara en grund för vidare utveckling och högre måluppfyllelse. Du kommer även att medverka på anordnarmöten, i avtals- och verksamhetsuppföljningar, göra anmälda och oanmälda besök, dokumentera, följa upp och återkoppla till ansvarig rektor och enhetschef på Växjölöftet Vuxenutbildning. I uppdraget ingår även analys av kvalitetsindikatorer samt rapportskrivning. Arbetet kan också innebära möten med politiker, chefstjänstemän, rektorer, lärare och elever. Kontakter med myndigheter, organisationer, universitet och högskolor liksom information och besvarande av frågor till allmänheten är också en del av arbetet. Tjänsten innebär även ansvar för databasarbete och inrapportering av statistik. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant universitets- eller högskoleexamen inom exempelvis pedagogik, samhällsvetenskap, statistik eller ekonomi. Du har även goda kunskaper om skolväsendet och mycket god kännedom om vuxenutbildningen, dess styrande dokument och dess samverkanspartners. Tidigare erfarenhet från systematiskt kvalitetsarbete är ett krav. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt erfarenhet av att självständigt och i samarbete med andra skriva rapporter, beslut eller andra komplexa texter. Arbetet ställer höga krav på förmågan att inhämta, analysera och bearbeta komplex information. Det är meriterande med erfarenhet av utredningsarbete med inriktning mot utbildning och lärande i skola och arbetsliv, erfarenhet av pedagogiskt arbete inom utbildningsväsendet samt av utrednings- och/eller utvecklingsarbete på huvudmannanivå, erfarenhet av skoljuridiska frågor och erfarenhet av kvalitativa metoder till exempel intervjuer och observationer. Meriterande är även tidigare erfarenhet av ledande befattningar inom skolväsendet och då särskilt inom kommunal vuxenutbildning. Vi arbetar i olika digitala system och du ska ha intresse och förmåga att sätta dig in i olika system för statistik, analys och elevregister. För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk och noggrann samt ha integritet och mycket god samarbetsförmåga. Du behöver även ha en mycket god förmåga att möta och kommunicera med andra människor samt att planera och strukturera arbetsprocesser. Du ska ha förmåga att hävda de nationella och kommunala mål som gäller för vuxenutbildningen inför chefer och rektorer för utbildning på entreprenad Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Växjö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!