LetsGig & Mecenat
Gigg från: Försvarsmakten

MATERIELREDOGÖRARE TILL KALMAR- OCH KRONOBERGSGRUPPEN, TIDSBEGRÄNSAT

  • Sälj & marknadsföring

Växjö

Chefen för Södra Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig. Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.  Kalmar och Kronobergsgruppen (KRAG) i Växjö har till uppgift att under Chefen MR S utbilda, organisera och administrera de två hemvärnsbataljonerna i Kalmar- och Kronobergs län. Utbildningsgruppen har även till uppgift att genomföra grundutbildning (GU), samt stödja verksamheten till de frivilliga försvarsorganisationerna. Huvudsakliga uppgifter Medverka vid transporter av förbandens fordon samt GT • Genomföra inventering av förbanden • Beställa och leverera materiel inom utbildningsgruppens geografiska område • Stödja utbildningar med logistik Kvalifikationer, krav • Godkänd säkerhetsprövning mot säkerhetsklass 3 • Goda IT-kunskaper inom Officepaketet • BC-körkort • Goda Kunskaper om Hemvärnet och Frivilligorganisationerna Kvalifikationer, önskvärda • PRIO Kurs teknisk tjänst/MOF • Utbildning i LIFT • Körkort/Förarbevis C, CE, PB 8, Tgb, bandvagn 206, Truck A&B • Erfarenhet från grundutbildningsverksamhet (GMU, VPL) • ADR Grund och Klass 1 • Utbildning inom IFTEX och BVKF Personliga egenskaper • Du har ett stort sinne för noggrannhet i din arbetsroll • Du är serviceinriktad • Du ska vara en problemlösare med stor initiativförmåga, som snabbt kan omsätta teori till praktik. • Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt och i grupp. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrigt Anställningsform: ALVA, Tidsbegränsad 5 månader Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid Arbetsort: Växjö Tillträdesdatum: 1 september Lön: Individuell lönesättning Befattningen innebär företrädesvis normal arbetsdag, periodvis kvälls- och helgtjänstgöringar Tjänsten är en projektanställning. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din eventuella förförståelse för tjänsten och hemvärnet. Upplysningar kring tjänsten Vid frågor om anställningen kontakta: C KRAG, övlt Patrik Råberg, 0707501337 Fackliga företrädare: OF                 Thomas Johansson OFR/S           Sena Seladin SACO           Maria Iglesias SEKO            Sven-Erik Borg Samtliga kan nås via växeln på 046-36 80 00 Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2021-07-25. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.  Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Försvarsmakten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!