LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Lärare, årskurs 1-3

  • Skola & utbildning

Gotland

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Skolan omfattar förskoleklass, grundskola år 14 och skolbarnsomsorg. Skolan är organiserad i två arbetsenheter med cirka 35 medarbetare. Fritidshemmen är uppdelade där förskoleklassens barn går tillsammans med årskurs 1 samt att årskurs 2 och 3 är tillsammans på samma fritidshem. Till Tjelvarskolan ska alla barn komma med glädje och känna sig trygga. Eleverna uppmuntras till nyfikenhet och lust att lära. De ges goda förutsättningar för att utvecklas till självständiga, ansvarstagande och kreativa människor. Vi jobbar med hälsofrämjande skolutveckling med bland annat pulsträning. Vi jobbar även systematiskt med läs och skrivutveckling eftersom en god läsförmåga är grunden för livslångt lärande och en hög livskvalitet. Sedan höstterminen 2018 har vi ett eget digitalt verktyg till alla elever från år 1. Vi söker nu en lärare till år 2 på Tjelvarskolan till höstterminsstarten! Vi är partnerskola till Uppsala universitet Campus Gotland och tar emot lärarstudenter. ARBETSUPPGIFTER Som lärare på Tjelvarskolan driver du tillsammans med arbetslaget den pedagogiska utvecklingen på skolan. Du planerar, bedriver, utvecklar och följer upp undervisningen utifrån elevernas behov, skolans läroplan och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. För att lyckas i ditt uppdrag tar du i alla situationer barnens perspektiv och arbetar utifrån läroplanens värdegrund och syn på lärande. Som lärare förbereder du eleven för ett livslångt lärande i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle. Uppdraget innefattar även att stödja elevens personliga utveckling. På Tjelvarskolan ser vi att samarbete kring elevernas hela dag är en förutsättning för att skapa helhet och trygghet för såväl elever som vuxna. Därför satsar vi på att utveckla samarbetet mellan skola och fritidshem så att allas olika kompetenser skall kunna tas tillvara. Då fritidspersonalen ingår i ett team och är delaktiga hela skoldagen kan fritidshemmet erbjuda en verksamhet i god balans mellan kunskap, värdegrund och omsorg. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad lärare med goda ämneskunskaper eller snart kommer få legitimation för att undervisa på lågstadiet. Du är bra på att skapa goda relationer med såväl vårdnadshavare och elever såväl som kollegor. Du har dessutom förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt arbeta med andra kollegor i ämnesövergripande projekt. Vi ser också framemot att du skall bidra till skolans systematiska kollegiala lärande med dina kunskaper och erfarenheter. ÖVRIGT Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!