LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GÄVLEBORG

Psykolog till Barn- och ungdomshabiliteringen Gävleborg

  • Vård & assistans

Gävle

Till barn- och ungdomshabiliteringen, BUH, är barn och unga med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar välkomna. Här kan barn och deras familjer få råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet. Du arbetar i nära samverkan med psykologgruppen i Hälsingland men ditt primära uppdrag är att tillgodose bedömning, behandling och konsultation till barn inom Barn- och Ungdomshabiliteringens målgrupp i Gästrikland. Möjliga stationeringsorter är Hudiksvall, Bollnäs och Gävle. Du reser på arbetstid från din valda stationeringsort till aktuell mottagning för ditt uppdrag. För att minska resor i tjänsten använder vi digitala hjälpmedel när det är möjligt och för avgränsade insatser reser även patient till annan mottagning. Vi ser utvecklingen av digital vård som en viktig del i att säkra upp vården för våra barn och ungdomar i framtiden. ARBETSUPPGIFTER Hos oss är den ena dagen sällan den andre lik och det är den variationen som gör arbetet både stimulerande och utmanande. Vi har den gemensamma patienten i fokus och vill att du som psykolog blir delaktig i vårt förändringsarbete gällande personcentrerade vårdprocesser och nya arbetsmodeller. Du agerar även kunskapsstöd till andra professioner i teamet som består av arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, specialpedagog, rehabassistent, logoped samt dietist. Vi arbetar även i samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer samt kommunala aktörer som exempelvis Elevhälsan. Som psykolog inom vår verksamhet kommer du att arbeta med: • utredning och diagnosticering av misstänkt autism hos barn upp till 5 års ålder • kognitiva bedömningar av barn och ungdomar 0-17 år • behandlingsinsatser till barn och ungdomar med autism, rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning samt deras familjer och nätverk genom exempelvis föräldrautbildningar, samtalskontakter och gruppinterventioner • aktiv teamsamverkan med andra yrkesprofessioner. Hos oss får du: • möjligheter till kompetensutveckling inom de områden som berör våra målgrupper • ett självständigt arbete med möjlighet att vara med och påverka samt utveckla processer • ett arbete som medför möjlighet till fördjupning inom flera olika kunskapsområden. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som arbetsgivare/Formaner/ KVALIFIKATIONER Som person ser vi att du är lyhörd och har lätt för att samarbeta samt kommunicera med andra. Arbetet kräver att du kan arbeta såväl självständigt som teambaserat samt att du har en förmåga att kunna organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är uppmärksam och tillmötesgående samt visar vilja och förmåga att hjälpa andra och kan relatera till dem på ett pedagogiskt sätt. Du bör vara öppen för och intresserad av förändring och utveckling samt vilja ta ett professionellt ansvar för verksamhetens helhet. I rollen som psykolog hos oss ska du: • vara legitimerad psykolog • kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift. Vidareutbildning i neuropsykologi och erfarenhet av behandling, utrednings- och diagnosticeringsarbete gällande barn och ungdomar med funktionsnedsättning och psykiatrisk sjukdom ser vi som meriterande, men inget krav. Vi välkomnar även dig som PTP-psykolog med giltig psykologexamen. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund: professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och öppenhet & ärlighet. Vi hoppas att du vill vara en del av en spännande utveckling av vår verksamhet och vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Med cirka 7 500 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi vill ge människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att erbjuda högkvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling ökar vi attraktionskraften för vår region. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

REGION GÄVLEBORG

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!