LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Biträdande universitetslektor i nätverkssystem och applikationer

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald. Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i nätverkssystem och applikationer med placering tills vidare vid institutionen för elektro- och informationsteknik. Ämne Nätverkssystem och applikationer. Särskild ämnesbeskrivning Ämnet nätverkssystem och applikationer innefattar olika typer av Internet-baserade distribuerade system. Forskningen inom institutionen är för närvarande fokuserad mot tidskritiska applikationer, tex inom Industri 4.0 samt autonoma fordon. Inom institutionen bedrivs både grundforskning kring modellering och prestanda, samt tillämpad industrinära forskning främst inriktad mot testbäddar och experiment. Nya trådlösa kommunikationsstandarder (5 G och framåt) är tänkta att möjliggöra molnbaserade tidskritiska tjänster, tex reglering av tidskritiska industriprocesser. Industrial Internet-of-things (IIo T) kommer att medföra att tidskritiska reglersystem och processer kan vara uppkopplade mot molnet. En viktig del av forskningen på institutionen är samspelet mellan applikationer, trådlös access, Internet, och molnbaserade back-end system. Arbetsuppgifter Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning liksom handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I arbetsuppgifterna ingår också att ta aktiv del i och själv skapa kontakter med externa intressenter, såväl inom som utom akademin, samt att medverka i arbetet att finna forskningsfinansiering. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning. Specifikt innefattar arbetsuppgifterna: - Forskning inom ämnesområdet. - Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. - Handledning av examensarbetare och doktorander. - Arbete med att söka extern forskningsfinansiering. - Samverkan med näringsliv och samhälle. - Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan. Behörighet Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Övriga krav - Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. - Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift. - Dokumenterade kunskaper i Internet-protokoll och nätverkssystem. - Dokumenterad erfarenhet av testbäddar för nätverkssystem med tidskritiska applikationer. - Dokumenterade kunskaper inom ett eller flera av följande områden: trådlösa accessnät, distribuerade system, reglerteknik, och realtidssystem. Bedömningsgrunder Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning: - God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet. - Pedagogisk förmåga. Övriga meriter - Internationell forskningserfarenhet. - Dokumenterade kunskaper inom cloud computing och integration av molnsystem. - Dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället. - Dokumenterad erfarenhet av att handleda doktorander och examensarbetare. - Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap, till exempel, kursansvar för kurser på civilingenjörsprogram eller liknande. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Villkor Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF. Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/ För information om befordran, se hela annonsen: https://lu.varbi.com/what:job/job ID:384202/?lang=se Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!