LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Mellanstadieärare med behörighet i ma/NO till Hägerstenshamnens skola

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. På Hägerstenshamnens skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare: - Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. - Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. - Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. - Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen. Arbetsplatsbeskrivning Hägerstenshamnens skola är en låg- och mellanstadieskola med ca 570 elever till läsåret 2021/2022. Skolan finns på två adresser, Selmedalsringen 5 och Jakobsdalsvägen 17. Skolan ligger i ett naturskönt område vid Mälaren i Axelsberg. Skolan har fem arbetslag med uppdrag att bedriva meningsfull verksamhet under skol- och fritidshemstid. Att arbeta på Hägerstenshamnens skola innebär att man arbetar i en verksamhet för barn och ungdomar och därmed har ett verksamhetsfokus "det bästa för eleven". Du, liksom alla medarbetare, arbetar för DAG, delaktighet, ansvar och glädje. Läs mer på https://hagerstenshamnensskola.stockholm.se/ Arbetsbeskrivning Vi söker dig som med engagemang och kompetens vill leda lärandet för våra elever i åk 4 i ämnena ma/NO och ev annat ämne. Du kommer att samverka närmast med tre andra lärare i årskursen, och ingå i det större arbetslaget för hela mellanstadiet - Ön. Du kommer att undervisa i två klasser i dina ämnen samt vara mentor för en klass. Ni kommer att följa eleverna till åk 6. Du ingår i ett arbetslag med tillhörande fritidsklubb. Du har erfarenhet av att arbeta på mellanstadiet. Du är van att jobba kollegialt och är datorvana och nyfiken på att använda digitala resurser i undervisningen. Viktigt är att initialt prioritera att bygga grupp och arbeta för allas trivsel och lyckanden - DAG!   Kvalifikationer - Du är legitimerad lärare behörig att undervisa i ma och NO och ev ytterligare ämnen i åk 4-6. - Att med hög kvalitet och med utgångspunkt i styrdokument och forskning planera, genomföra, utvärdera, följa upp och utveckla undervisningen utifrån elevers behov och intressen är en självklarhet för dig. - Du använder digitala verktyg i den dagliga verksamheten och för att utveckla undervisningen. - Genom ett tydligt, tryggt och relationellt ledarskap skapar du en lärmiljö där elever trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. - Du har en god kännedom om funktionsvariationer inom NPF och konstruktiva tankar om hur du möter elever med svårigheter. - Du är väl medveten om ditt uppdrag och har förmågan att planera, prioritera och variera ditt arbete utifrån elevernas och verksamhetens behov. - Du värdesätter samarbete med kollegor och bygger därigenom din egen och er gemensamma kompetens och utveckling. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och är samtidigt öppen för andras tankar och idéer. - Meriterande är om du tidigare har jobbat med kooperativt lärande. - Du har en regelbunden trygg och tillitsfull samverkan med vårdnadshavare. - Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmågan att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla elever är lika värda. - Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Läs mer på www.pedagogstockholm.se I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!