LetsGig & Mecenat
Gigg från: RO Omsorg Assistans AB

Verksamhetschef inom hemtjänst

  • Övrigt

Täby

RO Omsorg AB är ett privat företag som arbetar med att ge stöd och service till kunder med SOL- och LSS-beslut. Vi finns i hela Sverige med kontor i Täby och Åkersberga. Vår verksamhetsidé är enkel! kunskap och kvalitet! Vi har lång erfarenhet att hjälpa personer med olika former av service och omsorgsbehov. ARBETSUPPGIFTER Rollen som verksamhetschef innebär att du självständigt ansvarar för att planera, leda, utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom hemtjänstverksamheten/verksamheterna. Du arbetar med att skapa och bibehålla goda relationer till kunder, anhöriga/närstående och medarbetare. I din roll ingår att utveckla kontakter med kommuner. Du har ansvar för att beviljade insatser utförs mot kund samt resultat- och personalansvar för din verksamhet/dina verksamheter. Du har också ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt kontakt med Fackliga organisationer. Du har också ansvar för anmälningsskyldigheter tex enligt Lex Sarah och So L om Barn som far illa. I din roll ingår att utföra uppdraget enligt vårt avtal med kommunen samt att regelbundet ansvara för översyn av rutiner och processer i kvalitetsledningssystemet och se till att vi arbetar enligt dessa. Du kommer att ha ett nära samarbete med enheternas planerare och/eller arbetsledare samt övriga kollegor inom RO Omsorg AB. Utöver detta har du återkommande samarbete med kommunen och svarar för uppföljning gentemot dem samt deltar i utbildningar och möten i deras regi. KVALIFIKATIONER För att bli aktuell för rollen ska du ha: - Dokumenterad adekvat utbildning på högskolenivå eller motsvarande kompetens och ha kunskaper om arbetsmiljö. - Minst 2 års erfarenhet inom området. - Minst sex (6) månaders erfarenhet som chef eller ledare inom omsorg, service och omvårdnad. - Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd dvs ha lägst 7,5 hp i Socialrätt. Vi söker dig med ett stort engagemang som vill göra skillnad inom branschen och privat äldreomsorg! Som person är du positiv, utåtriktad och har en stark drivkraft. Du kommunicerar framgångsrikt, är kvalitetsmedveten och trivs i ett relationsbyggande arbete. Din organisationsförmåga är god, du har ett helhetsperspektiv och kan handskas med många varierande arbetsuppgifter samtidigt. Du har förmåga att arbeta resultatinriktat och systematiskt följa upp samt att bedriva förbättringsarbeten i verksamheten. Du som söker är en erfaren, trygg och beslutsmässig ledare med förmåga att få dina medarbetare att växa och ta ansvar. Med ett genuint intresse för människor skapar du i ditt ledarskap förutsättningar för organisationen att nå målen och du är en självklar förebild och u delar vår värdegrund och vision (www.roomsorg.se). Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som självständig, lösningsorienterad, flexibel, ambitiös och drivande. Det är viktigt att du är drivande och bidrar till ett gott arbetsklimat för medarbetare, boende, närstående och kollegor. Du ska kunna svenska språket samt uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har god datavana. Körkort är ett krav. RO Omsorg Äldreomsorg AB satsar på att expandera och därför är det meriterande om du har erfarenhet av att har deltagit i utveckling och expansion av verksamheter.

RO Omsorg Assistans AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-07-31
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!