LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Trafikplanerare

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Göteborg är mitt uppe i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 470 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare och verksamma. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en stad för alla. ARBETSUPPGIFTER När Göteborg nu växer så det knakar är det vi på trafikkontoret som lägger grunden genom att bygga effektiv och visionär infrastruktur. Vi kommer de närmaste åren att vara drivande i hundratals enskilda projekt, från stora trafiklösningar och helt nya bostadsområden till gång- och cykelbanor. Det är en unik möjlighet att påverka när Göteborg ska utvecklas till en härlig och inbjudande storstad där både livskvalité och näringsliv sprudlar! Vi söker nu en trafikplanerare med samhällsengagemang till vår enhet för utformning av stadsmiljö och mobilitet. Vi är en enhet med hög kompetens där olika professioner väger samman olika intressen för att integrera dessa i stadens utvecklingsprojekt. I rollen som trafikplanerare kommer du stötta med din kompetens inom trafikplanering och trafikutformning i trafikkontorets många exploaterings- och investeringsprojekt. Du kommer att granska ritningar, trafikförslag och bygghandlingar för att säkra att både trafikkontoret och externa parter planerar för en hållbar mobilitet och en god stadsmiljö. I tjänsten får du även möjlighet att driva och delta i det spännande arbetet med att utforma principerna för det framtida Göteborg. Tjänsten är placerad på enheten Stadsmiljö och mobilitet. Vi är 15 personer som alla bidrar med hög kompetens och engagemang för att utveckla Göteborgs stadsmiljö. På vår enhet finns flera erfarna trafikplanerare, landskapsarkitekter och specialister med inriktning mot dagvatten, skyfall, cykel, kollektivtrafik, gods och logistikfrågor. KVALIFIKATIONER Du är civilingenjör, högskoleingenjör alternativt gymnasieingenjör med relevant erfarenhet. Tjänsten kräver flera års erfarenhet inom trafikutformning i komplexa stadsmiljöer. För att lyckas med uppdraget behöver du vara driven, engagerad, initiativrik och bra på att samarbeta. Din analysförmåga och helhetssyn är avgörande för arbetets framgång. Vi vill att trafikkontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval och intervjuer. Vi kommer vi att använda oss av testning som en del i vårt urvalsarbete. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-09
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!