LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Biträdande forskare inom ämnesområdet lungcancer

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen. Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning. Inom institutionens avdelningar värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Forskargruppen för bröst- och lungcancer Forskargruppen för bröst- och lungcancer leds gemensamt av en preklinisk och en klinisk forskare. Gruppen är i en expansiv fas med flera prekliniska och kliniska doktorander, postdoktorer och biträdande forskare med specialkompetens inom genomik och bioinformatik.  För tillfället involverar forskargruppen ca 15 personer med olika aktivitet och anställningshemvist (Lunds universitet/Region Skåne). Som ett led i en utveckling mot fler molekylärbiologiskt orienterade studier med integrerad genomik i bröst- och lungcancer vill vi säkerställa specifik kompetens enligt utlysningen. Forskargruppen söker nu en biträdande forskare för en tidsbegränsad anställning på 10 månader med föreslaget startdatum 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen syftar till att rekrytera en biträdande forskare med bred kompetens inom genomisk cancerforskning, inkluderandes genexpressionsanalyser, DNA sekvensanalyser, associerad bioinformatik, cellodling, epigenetik samt experimentella molekylära metoder, för studier av genomiska mönster i framförallt lungcancer men även andra solida tumörformer. Arbetsuppgifter Biträdande forskaren kommer att självständigt ansvara för molekylärbiologiska och genomiska projekt baserade på olika s.k. high-throughput tekniker som genexpressionsanalys via microarrayer, massive parallell sequencing (DNA/RNA) tekniker, ct DNA analyser, DNA metylering, Chip-seq och ATAC-seq inom framförallt lungcancer men även andra tumörformer. Sökande förväntas kunna självständigt driva molekylära genomiska projekt som innefattar både eget experimentellt molekylärt arbete, ex cellodling, men även utföra associerade bioinformatiska analyser. Handledning av studenter och doktorander är en viktig del av arbetsuppgifterna. Kvalifikationer För anställningen krävs: Sökanden ska ha en stark/tydlig bakgrund inom genomisk och molekylär cancerforskning med fokus på solida tumörer. Detta innefattar: - Magisterexamen i molekylär biologi eller motsvarande. - Doktorsexamen relaterad till cancergenomik. - Postdoktoral erfarenhet inom cancergenomik. - God erfarenhet av cellodling och molekylärt laborativt arbete. - Kunskaper och praktisk erfarenhet av RNA sekvensering, Chip-Seq och ATAC-seq analys, fusionsgensanalyser. - Grundläggande kunskaper i dataanalys av NGS data via programmering, ex i R och olika shell skript. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver noggrannhet, självständighet samt kritiskt tänkande. Förmåga att samverka i grupp, ha en stark vilja att utvecklas inom fältet avseende nya metoder och analyser, samt en drivkraft att satsa på en akademisk karriär är viktiga egenskaper. Meriterande för anställningen är: - Kurser inom bioinformatik med särskild inriktning mot epigenetik. - Godkända handledningskurser avseende handledning av doktorander. - Erfarenhet av att arbeta mot beräkningskluster för analys av sekvensdata. - Omfattning och kvalitet på tidigare vetenskaplig produktion under doktorand och postdoktortid särskilt kopplat till cancergenomik kommer bedömmas meriterande. - Förmåga att erhålla egna anslag kommer att beaktas som meriterande eftersom ambitionen är att rekryteringen ska leda till en självständig forskningsprofil. - Dokumenterad handledning av studenter/doktorander samt undervisningserfarenhet kommer ses som meriterande.   Instruktioner för ansökan Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-04
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!