LetsGig & Mecenat
Gigg från: Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Skolsköterska - Hällsboskolan Kungsholmen

  • Vård & assistans

Stockholm

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet. Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamheten söker en legitimerad sjuksköterska/skolsköterska med placering på Hällsboskolan på Kungsholmen, då vår skolsköterska på Hällsboskolan ska vara föräldraledig. Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet är en enhet inom SPSM och där ingår all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal från våra 10 specialskolor. Hällsboskolan är en nationell, statlig 10-årig specialskola för elever med grav språkstörning och vi tar emot elever från hela landet. Hällsboskolan har två skolor i Stockholm och en i Umeå. Skolorna i Stockholm ligger på Kungsholmen och i Mälarhöjden. Vid Hällsboskolan utgår all undervisning från specialskolans förordning. Undervisning, miljö och kommunikation är anpassad med utgångspunkt från varje elevs behov. Vi erbjuder elevboende för de elever som inte kan dagpendla. https://www.spsm.se/skolalternativ/vara-skolor/hallsboskolan/ Specialskolorna inom SPSM samarbetar internt och externt för tillgänglighet och likvärdighet för eleverna. ARBETSUPPGIFTER Befattningen som skolsköterska innebär ett hälsofrämjande och förebyggande arbete enligt basprogram, skollagen och socialstyrelsens riktlinjer för Elevhälsans medicinska insats (EMI). Du arbetar med hälsobesök för att öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- och friskfaktorer och hur dessa påverkar hälsan. EMI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet omfattar bland annat hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser och samarbete med interna och externa aktörer. Som skolsköterska ingår du även i elevhälsteamet på Hällsboskolan Kungsholmen där man tillsammans med teamets alla professioner arbetar för måluppfyllelse och barnets bästa. All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har årliga träffar tillsammans och syftet med dessa möten är att driva ett gemensamt patientsäkerhetsarbete och arbeta med utveckling och likvärdighet. Särskilda yrkesträffar för skolsköterskor inom specialskolor sker även regelbundet då mer skolsköterskespecifika frågor tas upp. Som nyanställd deltar du i en särskild introduktion och får en mentor som är en skolsköterska från en annan skola. KVALIFIKATIONER För tjänsten krävs: • att du är legitimerad sjuksköterska och har specialistutbildning som skolsköterska, distriktsköterska eller barnsjuksköterska • erfarenhet i yrket som skolsköterska. • intresse för att arbeta i team med andra yrkeskategorier • kunskap om hälso- och sjukvårdslagen samt vägledningen för elevhälsan • dokumentationsvana • intresse för att arbeta med elever med funktionsnedsättning Det är meriterande om du har: • erfarenhet av arbete med barn/elever med funktionsnedsättning • erfarenhet av, alternativ kompletterande kommunikation, AKK Stor hänsyn tas till personliga egenskaper. För anställning ställs krav på godkänt utfärdat registerutdrag från polismyndigheten. ÖVRIGT Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!